HemInspirationArtiklarBli mer framgångsrik med marknadssegmentering

Bli mer framgångsrik med marknadssegmentering

I dagens tuffa affärsklimat är det viktigt att man förstår sina kunder och deras behov för att nå framgång med sin marknadsföring. Att använda sig av massmarknadsföring är inte längre lika effektivt då den inte alltid träffar rätt mot de unika behov och krav dagens kunder har. Därför är det viktigt att förstå varför segmentering är viktigt inom marknadsföring och hur det kan påverka ens företag på ett positivt sätt.

Vill du se hur du kan använda Lime CRM för att segmentera dina kunder?

Vad är marknadssegmentering?

Marknadssegmentering är en strategi du kan använda för att identifiera olika typer av kunder och nå dem med rätt typ av marknadsföring. Segmenteringen kan göras utifrån exempelvis bransch, företagsstorlek, årlig omsättning, geografiskt område eller en mängd andra alternativ, allt beror på vad du vill uppnå med din segmentering. Både inom B2C och B2B har man nytta av segmentering, och samma person eller företag kan ingå i flera olika segment samtidigt. Genom att förstå vad som gör varje segment unikt, blir det enklare att skicka ut relevant information och marknadsföring, vilket kan öka din omsättning och engagemanget från dina kunder.

Varför ska man segmentera marknadsföring?

Enligt en rapport från McKinsey & Company ökar chansen att kunden genomför ett köp hos ett företag som har personligare kommunikation med hela 76 %, och 78 % av de kunderna är mer benägna att göra ytterligare köp. Rapporten säger även att 76 % av de tillfrågade i undersökningen upplever frustration när ett företags marknadskommunikation inte är personlig. Med andra ord är det inte svårt att förstå varför marknadssegmentering är viktigt för ditt företag!

Genom att förstå och få insikt kring vilka olika kundsegment du har på just ditt företag, blir det enklare att skapa personlig marknadsföring åt dina kunder. Segmentering gör det möjligt för dig att identifiera de kunder som är mest värdefulla för ditt företag och prioritera de segment som kan ge störst avkastning på dina arbetsinsatser.

Ett CRM-system underlättar marknadssegmentering

Nu när du vet vilka fördelar det finns med marknadssegmentering är det viktigt att förstå hur ett CRM-system kan hjälpa till med segmenteringen. Med ett CRM-system blir det enkelt att samla och organiserar stora mängder av kunddata, vilket ger dig insikt kring dina kunders beteende, preferenser, köphistorik samt alla de olika interaktioner de har haft under sin köpresa hos ditt företag. Att ha tillgång till all information är viktig för att kunna segmentera din kundbas på rätt sätt. Här är några exempel på hur ett CRM-system underlätta segmentering:

All data på en och samma plats: Ett CRM-system fungerar som en central lagringsplats för all din kunddata. Med Lime CRM kan du samla in och sparar information från flera olika källor, så som kundens interaktioner på din hemsida, dess köphistorik eller de ärenden kunden har haft hos ditt företag. Tack vare att du har all data samlad i ett gemensamt system blir det enklare att hitta och identifiera kundmönster du kan använda när du segmenterar din data.

Automatiserad segmentering: Ett CRM-system underlättar segmenteringsprocessen genom att automatiskt ta fram data utefter de kriterier som ställs, vilket minskar det manuella arbetet och ökar noggrannheten på resultatet. Du kan enkelt segmentera din kundbas på ett flexibelt och dynamiskt sätt direkt i systemet.

Mätbara resultat: För att marknadssegmentering ska vara effektivt behöver den vara mätbar. I de flesta CRM-system kan du enkelt få rapporter på de olika segmenten och resultaten från dina insatser. Lime BI är ett add-on till Lime CRM som enkelt kan generera färdiga rapporter och visuella dashboards. Det är ett verktyg som hjälper dig sortera i bruset och fatta informerade beslut baserat på faktiskt data. Alla de interaktioner dina kunder har med ditt företag kommer även tillbaka in i ditt CRM-system, vilket gör att du hela tiden får förbättrad data för din fortsatta marknadssegmentering.

Väx snabbare med marknadssegmentering

Det är inte svårt att förstå varför marknadssegmentering är en viktig strategi för att få ditt företag att växa snabbare och bli mer framgångsrikt. Genom att dela in dina kunder i olika segment och anpassa din marknadsföring efter deras behov kan du skapa nöjdare kunder samt öka din omsättning.

Lime CRM är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig i arbetet med att segmentera din kunddata på ett snabbt och effektivt sätt. Utöver att hjälpa dig med din marknadssegmentering är även Lime CRM ett komplett verktyg som ger dig full kontroll över dina kundrelationer, hjälper dig med kundprospektering, sälj- och marknadsstrategier, samt skapar smidiga lösningar för kundsupport och analyser.

Låt oss visa dig hur du kan använda Lime CRM i din marknadssegmentering!

Vill du förbättra din marknadsföring?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!