Produktsäkerhet

Behörigheter

Olika typer av behörighet till data kan finjusteras in i minsta detalj tack vare grupper, åtkomstpolicies och dynamisk åtkomstkontroll på objektnivå.

Transportsäkerhet

All data som skickas från och till Lime CRM är krypterad 256-bitars AES-kryptering. Alla endpoints accepterar endast anslutningar över TLS och vi använder bara erkänt säkra krypteringsalgoritmer.

Lösenord

Alla lösenord, API-nycklar och liknande hemligheter lagras i krypterad form.

Installationsmedia

All mjukvara som behöver installeras lokalt är digitalt signerad med vårt kodsigneringscertifikat för att undvika manipulation.

Produktutveckling

Våra utvecklare genomgår löpande säkerhetsutbildning och tar hänsyn till exempelvis OWASP Top 10 vid utveckling av Lime CRM. Säkerhetskritisk kod granskas alltid av minst två utvecklare.

Molnsäkerhet

Nedanstående gäller om du prenumererar på vår molntjänst.

Datahantering

Våra tjänster leveraras från Amazon Web Services (AWS) EU-baserade datacenter i Irland. Det är även här din data lagras.

Säkerhetskopiering

All data säkerhetskopieras varje dygn och säkerhetskopior sparas i 365 dagar.

Lagring

All data, inklusive säkerhetskopior, lagras i krypterad form även i vila. Data lagras i separata databaser per kund med unik åtkomstkontroll för att säkerställa att din data inte kommer på avvägar.

Åtkomst

Åtkomst till kunders data ges endast till behöriga medarbetare som behöver det för att kunna genomföra sitt jobb, t.ex. support, och vi ber alltid först om lov.

Övervakning

Vi övervakar konstant alla driftsmiljöer för att upptäcka och förebygga både drifts- och säkerhetsincidenter. Om en incident ändå skulle uppstå så finns väl dokumenterade rutiner kring hur dessa ska hanteras och förebyggas i framtiden.

Säkerhetstester

Vi söker kontinuerligt efter sårbarheter i våra miljöer med hjälp av säkerhetsverktyg. Säkerhetstestning av produkter och miljöer genomförs ungefär en gång per år.

Övrigt

Utbildning

Alla medarbetare genomgår obligatorisk säkerhetsutbildning varje år.

Säkerhetsramverk

På Lime har vi ett genomarbetat och tydligt ramverk för informationssäkerhet med policies, praktiska rutiner och regelbunden uppföljning och förbättring.

Sekretess

Alla våra medarbetare har godkänt ett sekretessavtal som täcker arbete med kunddata i samband med anställning.

Lime Security Announcements

Om du vill få framtida säkerhetsmeddelanden, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Undrar du något?

Om du har säkerhetsrelaterade frågor eller om du har hittat en säkerhetsrisk i någon av våra produkter, hör av dig till vårt supportteam på support@lime.tech

Privacy statement