Utfordring

Helgeland Kraft hadde i utgangspunktet ikke optimale rutiner for lagring av informasjon og data, og opererte uten felles filstruktur og organiserte mappesystemer. Beslutningen om å anskaffe et CRM-system ble besluttet bl.a. for å forbedre loggføringen og effektivisere kommunikasjonen med kundene. Vi ønsket oss et samlet kundebilde.

Vi inviterte til et anbud blant 6-7 tilbydere, og endte opp i dialog med 3 av disse. I denne prosessen falt valget på Lime CRM, som trakk det lengste strået av to vesentlige årsaker: Særdeles god brukervennlighet og en hyggelig pris.

"Etter at vi tok i bruk Lime CRM har kundetilfredsheten økt. Effektiviseringen har vært en gevinst både for oss og for kundene våre! ”

Stian Vikdal, Leder salgsavdelningen, Helgeland Kraft

Vil du vite mer om Helgeland Kraft sin løsning?

Løsning & Resultat

Vi tok i bruk Lime CRM i 2014, som den første i Norge innenfor energibransjen. Systemet ble skreddersydd og tilpasset våre behov og arbeidsprosesser, og vi har i dag ca 25 brukere av systemet.

Vår kunnskap om kundene har økt, og Lime CRM gjør det enkelt og effektiv å gjøre utvalg – noe som igjen gjør at vi kan tilby bedre og mer personlig kundepleie og en mer spisset markedsføring. Den intuitive håndteringen av kundedata har vært en liten åpenbaring.

Funksjonaliteten med SMS-utsendelser er svært effektiv og gir oss muligheten til å flette inn personlig og relevant informasjon. E-post er også en viktig del av vår kommunikasjon med kundene gjennom Lime CRM, og den økte kundedialogen har vært en gevinst både for oss og kundene.

Vi har hatt en betydelig økt score på måling av kundetilfredsshet etter anskaffelsen av Lime CRM. Flere oppgaver utføres i dag – av samme antall ansatte som tidligere, før vi tok i bruk systemet. Vi har blitt mer effektive og får utført mer innenfor samme tidsrom.

Lime CRM er også integrert med vårt faktureringssystem og Nubix – for bl.a. forenklet leverandørbytte. Sistnevnte er planlagt erstattet med Elhub for strømbransjen i februar 2019 – og skal også integreres i Lime CRM. Vi jobber også med nye, kommende integrasjoner i systemet – som eksempelvis kredittsjekk og automatisering av salg.

Vil du oppnå samme resultat som Helgeland Kraft?

Bestill en demo

Om Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Selskapet selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet.