Veidekke

Endringer skapte ny innsikt

Da Veidekke sto foran nye endringer i organisasjonen, ble behovet for å finne et bedre saksbehandlingssystem for deres ettermarkedsarbeid aktuelt. De var ikke helt fornøyd med sin daværende løsning som manglet viktig funksjonalitet og som bidro til at kundene ikke fikk tilbakemeldingene de burde ha fått. Med kunde- og saksinformasjon spredt ut over forskjellige IT-systemer, ble det også vanskelig å få en klar oversikt over hva som skulle gjøres, og enda vanskeligere å følge det opp.

For at et nytt system skulle bli aktuelt, fantes det klare mål for hva som måtte oppfylles:

  • Få et helhetsbilde over informasjonen: Det nye systemet skal bli kjernen for Veidekkes fremtidige saksbehandling, der all kunde- og prosjektinformasjon er samlet i ett og samme system. Uansett om du er prosjektleder, servicetekniker eller underentreprenør, skal den korrekte informasjonen finnes tilgjengelig for deg.
  • Tydelige og kontrollerte prosesser: Det må være enkelt for brukerne å bruke systemet riktig helt fra start, slik at alle brukere jobber etter samme struktur. Alt materiale som samles inn må kunne brukes som statistisk grunnlag for å fortsette å utvikle virksomheten og bidra til enda bedre kundeopplevelser.
  • Minimere manuell administrasjon: Det nye systemet skal kunne integreres med andre IT-verktøy og minimere manuell og tidkrevende administrasjon, for eksempel import av kunde-, prosjekt- og objektinformasjon.

Et system tilpasset Veidekke

I jakten på å finne et nytt system, gjennomførte Veidekke en omfattende undersøkelse av ulike systemer og leverandører, hvor fremtidige brukere selv kunne delta og vurdere hvilken løsning de likte best. De trengte noe som var utformet for eiendomsbransjen og som ikke bare tilbød en standardisert løsning. Til slutt falt valget på Lime CRM, som kunne tilpasses etter deres behov og som var den eneste leverandøren som kunne oppfylle alle deres forventninger til funksjonalitet.

I dag brukes Lime CRM av alt fra serviceteknikere, koordinatorer og underentreprenører til prosjektledere i Veidekke. Fordelene med å få en umiddelbar oversikt over viktig informasjon gjør det lettere å handle raskt. Med integrasjonen til økonomisystemet Agresso minimerer de dobbeltarbeid i to ulike systemer.

“Vi ser at kvaliteten på sakene våre er høyere nå enn før. Nå finnes den riktige informasjonen der fra start, noe som betyr at vi på sikt kan bruke dataene i Lime CRM til å skape erfaringer før nye prosjekter.”

Jens Ekelund Rosberg, Forretnings- og prosessansvarlig, Veidekke

Forutsetninger for videre utvikling

Veidekke ser en positiv utvikling og sterke resultater siden introduksjonen av Lime CRM:

Mer struktur og høyere kvalitet: De opplever en merkbar forskjell ved at de har fått en betydelig mer strukturert måte å jobbe på enn tidligere. Kvaliteten på sakene er høyere, og korrekt informasjon er på plass fra start, noe som betyr at de på sikt kan bruke data fra Lime CRM for å dra nytte av tidligere erfaringer før nye prosjekter.

Mer effektiv saksbehandling: En tydelig effekt er at saker blir behandlet raskere. De ansatte har mer støtte i arbeidet sitt, og de har fått bedre kontroll over hva som skal gjøres, av hvem, og når. Arbeidsordrebehandling foregår gjennom Lime Work Order og sikrer at arbeidsordrene kan håndteres av kollegaer internt, så vel som underentreprenører i feltet.

Måloppfølging av KPI-er med Business Intelligence: Med Lime BI følger de enkelt opp KPI-er som må oppfylles for å få fornøyde kunder. Med en visuell oversikt får de direkte kunnskap og innsikt om hvordan de presterer, samt hva de bør jobbe med for å stadig forbedre seg og være så gode som mulig for kundene sine.

Kundeopplevelsen har blitt bedre: Kundene får nå bedre og raskere tilbakemeldinger, med løpende informasjon og oppdateringer om hva som skjer i saken deres – uavhengig av hvor i saksprosessen kunden befinner seg.

Vil du oppnå samme resultat som Veidekke?

Om Veidekke

Veidekke er et av Skandinavias største bygg- og anleggsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet ble grunnlagt i 1936 og kjennetegnes i dag av en sterk selskapskultur der engasjement og involvering viktige brikker som danner grunnlaget for selskapets suksess.

Hva venter du på?

Det er ingen tid å miste! La oss finne løsningen som hjelper deg med å skaffe flere kunder og gjøre eksisterende kunder til lojale ambassadører i dag.