Veidekke

Ett företag med siktet inställt på att höja kvaliteten på ärendehanteringen, för att kunna erbjuda en ännu bättre kundupplevelse.

Förändringar skapade nya insikter

När Veidekke stod inför nya förändringar inom organisationen, aktualiserades behovet av att hitta ett bättre ärendehanteringssystem för deras eftermarknadsarbete. De var inte helt nöjda med den dåvarande lösningen som saknade viktig funktionalitet och som bidrog till att kunderna inte fick den återkoppling som de borde ha fått.

Med kund- och ärendeinformation utspridd i olika IT-system blev det dessutom svårt att få en tydlig överblick över vad som skulle göras, och ännu svårare att följa upp.

För att ett nytt system skulle bli aktuellt, fanns tydliga mål för vad som behövde uppfyllas:
  • Få en helhetsbild över informationen: Det nya systemet ska bli kärnan för Veidekkes framtida ärendehantering, där all kund- och projektinformation samlas i ett och samma system. Oavsett om du är en projektledare, servicetekniker eller underentreprenör, ska rätt information finnas tillgänglig för dig.
  • Tydliga och kontrollerade processer: Det måste vara enkelt för användarna att göra rätt redan från början, så att alla användare arbetar efter samma struktur. Allt material som samlas in ska kunna användas som statistiskt underlag för att fortsätta utveckla verksamheten och bidra till ännu bättre kundupplevelser.
  • Minimera manuell administration: Det nya systemet ska gå att integrera med andra IT-verktyg och minimera manuell och tidskrävande administration, exempelvis importer av kund-, projekt- och objektinformation.

Ett system anpassat för Veidekke

I jakten på att hitta ett nytt system såg Veidekke till att genomföra en omfattande undersökning av olika system och leverantörer, där de framtida användarna själva fick vara med och utvärdera vilken lösning som de tyckte bäst om. De behövde något som var utformat för fastighetsbranschen och som inte bara erbjöd en standardiserad lösning. Till slut föll valet på Lime CRM, som kunde anpassas efter deras behov och som var den enda leverantören som kunde uppfylla alla deras förväntningar på funktionalitet.

Idag används Lime CRM av allt från servicetekniker, koordinatorer och underentreprenörer till projektledare på Veidekke. Fördelarna med att direkt få en överblick över viktig information gör det enklare att agera snabbt. Med integrationen till ekonomisystemet Agresso minimerar de dubbelarbete i två olika system.

Förutsättningar till att fortsätta utvecklas

Veidekke ser en positiv utveckling och flera resultat sedan införandet av Lime CRM:

Mer struktur och högre kvalitet: Veidekke upplever en märkbar skillnad i att de har fått ett betydligt mer strukturerat arbetssätt än tidigare. Kvaliteten på ärenden är högre och rätt information finns på plats från början, vilket gör att de på sikt kan använda data i Lime CRM för att ta vara på erfarenheter inför nya projekt.

Effektivare ärendehantering: En tydlig effekt är att ärenden åtgärdas snabbare. Medarbetarna har mer stöd sitt i arbete och de har fått bättre kontroll över vad som ska göras, av vem, och när. Arbetsorderhanteringen sker genom Lime Work Order och ser till att arbetsordrar kan hanteras av såväl kollegor internt, som underentreprenörer ute på fält.

Måluppföljning av KPI:er med Business Intelligence: Med Lime BI följer de enkelt upp KPI:er som behöver uppfyllas för att kunna få nöjda kunder. Med en visuell överblick får de direkt kunskap och insikter om hur de presterar och vad de bör jobba med för att hela tiden förbättras och bli så bra som möjligt för deras kunder.

Kundupplevelsen har blivit bättre: Kunderna får nu bättre och snabbare återkoppling med löpande information och uppdateringar om vad som händer i deras ärende – oavsett vart i ärendeprocessen som kunden befinner sig i.

Om Veidekke

Veidekke är ett av Skandinaviens största bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Oslo. Företaget grundades 1936 och kännetecknas idag av en stark företagskultur där engagemang och involvering är en viktig del som ligger till grund för verksamhetens framgång.

Vill du uppnå samma resultat som Veidekke?