Utfordring

Indra Navia har hovedkontor i Asker og er et heleid datterselskap av spanske Indra Sistemas. Det var tidligere kjent som Park Air Systems, frem til Indra Sistemas kjøpte selskapet fra amerikanske Northrop Grumman i 2012. Selskapet leverer høyteknologiske løsninger og utstyr for kontroll, sikring og styring av flytrafikk over hele verden.

Indra Navia jobber internasjonalt og har kunder i totalt 123 land. Salgsprosessen er ofte kompleks og strekker seg som regel over lang tid – fra 12 til 18 måneder og mer. De involverer mange utviklingstrinn, prosesser og personer, og krever streng kontroll og gode rutiner.

"Prosjektene våre er tidkrevende og prosessene vi jobber med er nokså rigide. Med Lime CRM har vi full oversikt og god styring – og systemet er en sterk bidragsyter til at vi nesten har doblet omsetningen i løpet av 5 år."

Gerry Benz, Special Advisor, Indra Navia

Vil du vite mer om Indra Navia sin løsning?

Løsning & Resultat

I Lime CRM har vi et sentralt register, samlet status og all informasjon tilgjengelig – i et enkelt brukergrensesnitt. Hver selger har et 20-talls prospekter pågående samtidig, og i Lime CRM har selgerne full kontroll og oversikt over prosesser og personer i alle sine prospekter. Vi har i dag 140 brukere i systemet, hvorav 31 i salgsteamet. Microsoft Dynamics AX og vårt eget kontrollsystem i moderselskapet er integrert i Lime CRM.

Den manglende støtten vi har opplevd med tidligere systemer, er i dag heldigvis en saga blott. Lime gir oss god og trygg support. I perioden fra anskaffelsen i 2013 og frem til i dag har omsetningen vår vokst fra 460 til 650 millioner. Veksten kan ikke ene og alene tilskrives Lime CRM – men at systemet har bidratt, er det ikke tvil om. Vi har fått akkurat det vi ønsket oss: Høy brukervennlighet og et system vi kan stole på.

Vil du oppnå samme resultat som Indra Navia?

Bestill en demo

Om Indra Navia

Indra Navia AS er et 100-år gammelt norsk selskap som leverer høyteknologisk utstyr til luftfart – for kontroll, sikring og styring av flytrafikk – for eksempel fjernstyrte kontrolltårn.