Utfordring

Smedvig Eiendom hadde behov for et CRM-system for å samle all relevant data for leietakere, markedsarbeid, internkontroller, serviceavtaler og byggeprosjekter i et oversiktlig bilde for å lette administrasjon, dele informasjon og få et helhetlig kundebilde.

Systemet skulle håndtere alle henvendelser fra eksisterende og potensielle kunder på en systematisk måte. Det var viktig å få en oversikt over aktiviteter på de ulike eiendommene og utleieobjektene. Dette fra de internkontroller som gjøres på de ulike byggene og driftstekniske henvendelser fra leietakere.

Det var også essensielt at systemet kunne integreres med forvaltningssystemet Fenistra og økonomisystemet Xledger. Det for at relevant informasjon fra disse systemene kunne komplettere kundebildet og gjøres tilgjengelig for organisasjonen på en enkel måte.

“Det finnes mange CRM-systemer på markedet men ingen kunne tilby samme brukervennlige grensesnitt som allerede er smart integrert med Microsoft Office: Outlook email og kalender. Samtidig som Lime CRM tilbyr store muligheter for å skalere løsningen, - En nøkkelfaktor for oss”

Ingrid Østrem, Controller, Smedvig Eiendom

Vil du vite mer om Smedvig Eiendom sin løsning?

Resultat

Smedvig Eiendom har i dag all den informasjon som organisasjonen trenger for marked og drift samlet på en plass. Informasjonen deles i dag på enkel måte og selskapet jobber mer effektivt med mindre menneskelig ressursbruk som følge av bruken av Lime CRM.

Vil du oppnå samme resultat som Smedvig Eiendom?

Bestill en demo

Om Smedvid Eiendom

Smedvig Eiendom er blant de fremste aktører innen utvikling og utleie av eiendom i Stavanger, Hamar og Lillehammer. Selskapet har investeringer i utenlandske eiendomsfond og eiendommer. Forretningsfilosofien er å være en langsiktig samarbeidspartner som bidrar aktivt til gode løsninger.