Utfordring

Da vi kom i kontakt med Syntell hadde de skapt en kompleks Excel-struktur for å få til viktige virksomhetsprosesser, spesielt for markedsføring og salg. En av utfordringene med denne tilnærmingen var vanskeligheten med å jobbe sammen og å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle. De ansatte lagde ofte deres egne “CRM-system” lokalt i Excel-ark. Men når informasjonen ikke er tilgjengelig for andre kunne du i verste fall ringe en potensiell kunde som din kollega hadde ringt dagen før. Hovedbehovene var rimelig enkle; de ønsket en brukervennlig plattform der folk kunne samles og dele informasjon – for å kunne jobbe effektivt med virksomhetens kritiske prosesser.

Syntell så også behovet for å gjøre det lettere å jobbe med kategoriseringer og å overvåke forskjellige markedssegmenter. De ville også ha mulighet til å sette mål, og å måle og overvåke deres salg.

Siden Syntell utdanner hundrevis av mennesker hvert år trenger de også en måte å holde styr på deres opplæringstimer og hvem som deltok på kurset og når.

Syntell identifiserte følgende behov:

  • Organisere kontakter og hva de har sagt, gjort og lovet
  • Holde bedre orden på virksomheten/prosjekt pipe
  • Samlet oversikt over organisasjonen; virksomhet, prosjekter, opplæring, bemanning. Med kunden i fokus.
  • Enkelt og søkbart CRM-system
  • Rapportering og oppfølging av muligheter

"Lime Technologies viser god forståelse for våre forretningsbehov. De så vårt behov for ressursplanlegging tidlig. Uten at vi spurte dem, bygget de det inn i vår Lime CRM-løsning, uten å gå over budsjettet. Det er å levere langt mer enn man har lovet. Flott!”

- Daniel Falk, Head of Markets & Clients, Syntell

Vil du vite mer om Syntell sin løsning?

Løsning & Resultat

Syntell opplever at det har blitt mye lettere å få en oversikt over virksomheten. I Lime CRM kan de få et klart bilde over hvordan prosjekt pipe og forventet ordreinntak ser ut, og dermed sørge for bedre bemanningsprognoser.

Alle har en tydelig oversikt over hvilke prosjekter som er pågående, hvem som er ansvarlig og hva prosjektet går ut på.

Lime CRM er brukt vidt i daglige gjøremål, inkludert de ukentlige møtene når de ser på business pipe; eksisterende kontrakter og nye forretningsmuligheter. En populær funksjon, som brukes mye, er at hver ansatt kan flagge ting i Lime som de vil ta opp på det ukentlige møtet.

Vil du oppnå samme resultat som Syntell?

Bestill en demo