CRM-system (Customer Relationship Management) är ett viktigt verktyg för företag att hantera allt som är kundrelaterat, från kundkontakter till kundlojalitet. Tack vare CRM-system blir det enklare för företag att hantera sin churn och få ner sin churn rate, vilket oftast kan förbättra ett företags resultat över längre tid.

Låt oss förklara hur ett CRM-system kan hjälpa dig att reducera din churn!

Vad är churn och churn rate?

Churn är ett uttryck som man ofta hör inom affärsvärlden, men vad betyder det egentligen? På svenska kallas churn för kundbortfall. När en befintlig kund slutar handla eller säger upp relationen till ett företag brukar man kalla det för churn. Churn drabbar alla företag och organisationer förr eller senare, oavsett vilken storlek de är.

Ett företags churn rate är ett mått på hastigheten av kundbortfallet under en mätbar tid som till exempel från 1:e januari till 31:e december. Det är viktigt att förstå churn och churn rate för att veta hur hälsosamt ett företag är. En hög churn rate är en indikator att kunder inte är nöjda med företaget, vilket kan leda till förlorade affärer. Genom att bättre förstå vad som kan påverka ett företags churn och churn rate, går det att förbättra och skapa bättre kundrelationer över tid.

Vill du veta mer om churn?

5 saker som påverkar din churn rate

Med CRM kan du centralisera din data

En av de största fördelarna med ett CRM-system är att systemet gör det möjligt att hantera all kunddata i en gemensam databas. Istället för att ha till exempel kundinformation i ett system och marknadsföringsinformationen i ett annat, kan man enkelt samla allt i ett CRM-system. Med en 360-graders överblick på kunden blir det enklare att förstå kundens behov, hur den interagerar med ditt företag, vilka problem som uppstår samt vilken feedback kunden ger till ditt företag. Genom att ha en central källa för all kundinformation blir det enklare för företag att se vilka möjligheter som finns för att förbättra kundupplevelsen och minska sin churn rate.

Få en mer träffsäker kommunikation

Med ett CRM-system kan företag enkelt segmentera sin kundbas efter olika kriterier så som tidigare inköp, omsättning eller till exempel geografisk plats. Genom att segmentera kunder får man möjligheten att skapa mer relevanta information och kampanjer till respektive segmentering. Varför skicka ut ett kampanjerbjudande på skrivbord till en kund som precis köpt ett skrivbord? Hade det inte varit bättre att skicka ett erbjudande på kontorsstolar eller tillbehör till skrivbord till kunden istället? Med den här typen av kundsegmentering kan du även se vilka kunder som inte har handlat hos dig på ett tag eller vem som har minskat sin omsättning hos dig. Genom att identifiera den här typen av signaler kan du se vilka kunder som kan vara på väg bort från ditt företag och bearbeta dom för att minska din churn.

CRM gör det möjligt att förbättra kundkommunikationen

Att ha effektiv kundkommunikation är en viktig del av arbetet man kan göra för att behålla sina kunder hos sitt företag. Ett CRM-system ger företag möjligheten att bli effektivare i sin kundkommunikation med hjälp av saker så som e-post kampanjer, nyhetsbrev eller personlig uppföljning. CRM-system hjälper företag att skicka ut ett relevant budskap vid rätt tidpunkt till sina kunder, saker så som onboarding e-mail, uppdateringar om produkten eller personliga kampanjer. Den här typen av relevant kommunikation kan hjälpa till att hålla kunden engagerad kring er produkt och vad ert företag gör.

En förenklad administration och säljprocess

Med ett CRM-system på plats blir det enklare att hantera administrativa uppgifter så som kundavtal, offerter eller orderhantering. Man kan se när avtal löper ut och förnya dom direkt, skicka korrekta och aktuella offerter med hjälp av CPQ eller hantera andra affärssystem via inbyggda integrationer och add-ons till sitt CRM. Genom att centralisera informationshanteringen undviks dubbelarbete i flera system samtidigt. Ett CRM-system förser säljavdelningen med den informationen de behöver för att kunna hantera kunder på bästa sätt och minska sin churn. Att kunna uppdatera kundinformation direkt i samtalet, se vilka kontakter de tidigare har haft med företaget eller skicka ut kundundersökningar för att samla in feedback, är alla värdefulla verktyg som kan användas för att förbättra kundupplevelsen. Inget hamnar mellan stolarna och kunden kommer känna sig mer uppskattad!

Vill du förenkla din offerthantering?

Lime CPQ

Ta datadrivna beslut

De flesta CRM-system har inbyggda funktioner för rapportering och analys. Genom anpassade rapporter och BI-verktyg går det att få insikt i kunders beteende och använda informationen för att ta bättre datadrivna beslut. Att använda sitt CRM-system för dataanalys av sina kunders beteende gör det enklare att även förutse deras behov. Som exempel kan man som företag identifiera vilka kunder som har en ökad risk för churn och vara proaktiv genom att försöka vända trenden innan det är för sent. Eller varför inte följa upp sin churn rate över tid för att se om de åtgärder man gör faktiskt får den effekt man tänkt sig?

Eller varför inte använda data för att se vilka möjligheter du har för merförsäljning till befintliga kunder? Genom att analysera din kunddata kan du använda ditt CRM-system för att identifiera vilka kunder som kan vara intresserade av andra produkter eller tjänster från ditt företag. Arbeta proaktivt och kontakta kundgruppen med ett erbjudande som är svårt att motstå! Ju mer du kan knyta kunden till ditt företag, desto enklare blir det för kunden att stanna kvar hos dig än att gå över till en konkurrent.

Se hur Lime BI kan hjälpa dig ta bättre beslut!

Lime BI

Låt Lime CRM hjälpa dig på vägen

Att CRM-system är viktiga för att hjälpa företag reducera sin churn och churn rate är med andra ord inte så svårt att se. Genom att centralisera sin data, förbättra sättet man kommunicerar med sina kunder samt skapa förutsättningarna för bättre interna rutiner blir det enklare att skapa en enhetlig kundresa som hjälper till att minska churn. Ett CRM-system förser företag med verktyg för att kunna identifiera problemen innan de uppstår och kunna arbeta proaktivt med hur de kan minska sitt kundbortfall.

Om man vill bli mer framgångsrik i dagens tuffa affärsklimat kräver det att man funderar över sin churn, det är inget man kan ignorera. Använd ett CRM-system för att få bättre kundinsikt, bygga bättre kundrelationer och skapa en kundupplevelse i världsklass. Genom att göra den här typen av åtgärder kommer du öka dina kunders lojalitet till ditt företag, vilket kommer generera mer intäkt på längre sikt.

Låt oss visa dig vad Lime CRM kan göra för att minska din churn

Boka demo