Engagemang blev vägen till framgång

För några år sedan kämpade Atrium Ljungberg med utmaningen att de hade väldigt mycket data i flera olika system, som alla var frikopplade från varandra. Ett av dessa system var fastighetssystemet, som rymde mängder av data som inte kunde nås av alla anställda.

– Informationen skvalpade runt var för sig, säger Mattias Celinder, Affärsområdeschef Fastighet på Atrium Ljungberg, och beskriver därmed ett problem många känner igen.

Är du en av dem som känner igen sig? Förlora ingen mer tid.

Kontakta oss direkt!

CRM vs Excel

När Atrium Ljungberg letade efter ett nytt CRM-system för att få bukt med sina informationsöar bestämde man sig för att denna gång engagera hela bolaget från start.

Det visade sig vara enklare sagt än gjort. Att köra vidare med egna Excel-filer ansågs av många vara en lättare utväg. Förändringen kom först när man valde ut en person för att leda projektet med att implementera Lime CRM.

Felaktiga rapporter ökade användandet

Den nyblivna Lime-ambassadören började med att se till att alla rapporter som gick till ledningsgruppen togs ut från Lime CRM istället för egna Excel-filer.

– I början klagades det på att rapporterna inte stämde, vilket de naturligtvis inte gjorde då datan saknades i systemet. De felaktiga rapporterna blev en morot för de olika avdelningarna att lägga in sin data, och få ut korrekta rapporter som visade vad man faktiskt åstadkommit, säger Mattias Celinder.

“Det finns i Lime CRM” blev den bästa uppmaningen för att väcka intresset och få kollegorna att använda det nya CRM-systemet. Snart började även ledningen intressera sig för all den analyserbara data som nu fanns tillgänglig från en gemensam källa.

– Att hela verksamheten engagerade sig i Lime CRM var den riktiga framgångsfaktorn.

"Nu kan vi göra data av siffrorna. Analysera och se samband. Det tycker jag är den allra största nyttan."

Mattias Celinder, Affärsområdeschef Fastighet på Atrium Ljungberg

Enklare att nå data

Hos Atrium Ljungberg har Lime CRM bland annat gett smidigare arbetsflöde och verktyg för riktade utskick.

En annan viktig nytta är att Lime CRM ger alla anställda tillgång till samma information, samt möjlighet att komma åt data ur fastighetssystemet – ett äldre system som inte alla anställda kan hantera. Med en integration mot fastighetssystemet får de nu dagligen uppdaterade data rakt in i Lime CRM.

Enkelt för alla att nå, precis som det ska vara!

Lime BI största framgångsfaktorn

Om den första framgångsfaktorn var att alla engagerade sig, så var den största framgångsfaktorn att de började använda Business Intelligence-verktyget Lime BI.

– Nu kan vi göra data av siffrorna. Analysera och se samband. Det tycker jag är den allra största nyttan, säger Mattias Celinder.

Med Lime BI kunde Atrium Ljungberg verkligen börja visa upp diagram och statistik över olika framgångsområden.

– Och när man gör topplistor med människor väcker det tävlingsinstinkter. Alla börjar prestera sitt allra bästa.

Vill du också förvandla siffror till analyser och tävlingsinstinkter?

Läs mer om Lime BI Analyze

Kommersiell fastighetslösning - med en twist

Atrium Ljungberg använder sig idag av en kommersiell fastighetslösning inom Lime CRM Real Estate, som rör allt inom uthyrning och förvaltning. De sköter även sin bostadsutveckling i CRM-systemet.

Med Lime BI kan de enkelt överblicka och jämföra data för att få en klar lägesbild. Allt för att säkerställa att de allokerar sina resurser där vinstmöjligheterna är som störst.

Atrium Ljungberg sköter även marknad och kommunikation i Lime CRM, där de bland annat använder Lime Newsletter för att göra utskick vid driftstörning eller riktade utskick till kunder inom ett visst handelsområde. Förvaltning och kundvård är ett annat område som hanteras via Lime CRM.

Tack vare smidiga lösningar så som en integration till fastighetssystemet Unit4 Property Management, får Atrium Ljungberg en effektiv och sömlös arbetsprocess.

Nyfiken på hur en lösning för just ditt bolag kan se ut?

Boka en personlig demo!

Viktigaste faktorerna för succé

Atrium Ljungbergs två viktigaste råd till de som ska implementera ett nytt CRM-system:

  • Det krävs en eldsjäl som driver projektet, gärna någon på en högre nivå.
  • Skrota alla andra rapporter direkt. Då måste all data läggas in i CRM-systemet för att få korrekta rapporter.

Vill du veta mer om hur du lyckas med ditt CRM-projekt?

Ta del av våra tips här

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är fastighetsbolaget som utvecklar attraktiva och levande stadsmiljöer med ett blandat innehåll i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Tillsammans med kommunerna, sina kunder och de som bor i staden bygger Atrium Ljungberg stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning.