Krångligt med affärsinformation i Excel

När bolaget grundades 2014 hanterade Curonova Consulting inledningsvis sina affärer i Excel. Men bara efter några månader började man leta efter en annan lösning. Man behövde ett system där medarbetarna kunde samla all affärsinformation, framförallt för att få ett komplett faktureringsunderlag.

Tillgängligheten – att man kan koppla upp sig oavsett var man är – var en avgörande faktor och Curonova Consulting ville kunna anpassa systemet efter sitt sätt att arbeta. Att flera av medarbetarna dessutom hade erfarenhet av Lime sedan tidigare, gjorde att valet föll på Lime CRM.

Affärer, kontakter och kampanjer samlade i molnet

Curonova Consulting implementerade Lime CRM hösten 2015. Idag använder alla 14 anställda systemet för att sköta affärer, kontakter och kampanjer. En enkel och användarvänlig lösning, i kombination med molnlagring, har gjort Lime CRM till en naturlig del av verksamheten. De arbetar i Lime CRM varje dag och tack vare molnlagringen slipper de dessutom göra serveruppdateringar och säkerhetskopieringar på egen hand.

“Lime är duktiga på att utbilda och stötta sina kunder. En underbar användarsupport och mycket digitalt utbildningsmaterial underlättar både för mig som administratör och för mina kollegor. Slutresultatet blir ett CRM-system som verkligen används.”

Pernilla Axflo, kundansvarig, Curonova Consulting

Vill du veta mer om Curonovas lösning?

Hela kedjan kan faktureras

Sedan Curonova Consulting började med Lime CRM har faktureringsunderlaget förbättrats och bolaget kan nu ta betalt för hela kedjan: från att medarbetarna träffar en kund för första gången till avtal och genomförda aktiviteter. Dessutom har e-postfunktionen gjort det enklare att mejla befintliga kunder med relevant information.

Vill du uppnå samma resultat som Curanova Consulting?

Boka en demo

Om Curonova Consulting

Curonova Consulting AB stöttar individer, fack och företag i förändring genom förändringsledning, kompetenskartläggningar och omställningsuppdrag. Med digitala verktyg och en metod som utgår från individen skapas nya karriärer, effektiva team och starka chefer. Bolaget har kontor på 12 orter i Sverige och ett kontor i Oslo.