Minskat personberoende

Fabege arbetar ständigt med att bygga långsiktiga relationer med sina kunder och strävar hela tiden efter att kunna ge bättre service. Något som dock skapade svårigheter i detta arbete var att det var svårt att följa upp aktiviteter och mål på kundnivå. Det fanns helt enkelt inte någonstans att lägga in och samla sådan information, vilket resulterade i att medarbetarna skapade sina egna Excelark och system. Kundhanteringen blev därmed väldigt personberoende.

Fabege ville med denna bakgrund hitta ett system som kunde stödja förvaltningsavdelningens processer – och på så sätt öka kvaliteten och säkerställa att alla kunder hanteras på ett bra sätt.

Koppling till fastighetssystemet var ett måste

Fabege letade efter ett användarvänligt system, där all information var lättillgänglig och sökbar. Det var viktigt att man skulle kunna koppla ihop CRM-systemet med fastighetssystemet för att skapa en helhetsbild av kunden och på så vis arbeta smartare.

Viktiga mejl och andra dokument skulle också finnas kopplat till kunden för att man skulle slippa att leta i trädstrukturer. Även funktioner så som påminnelser, aktivitetsuppföljning, hålla koll på avtal som löper ut och klassificeringar av kunden var viktiga. Till sist önskade Fabege få in någon form av kundmötesplanering.

”Med Lime CRM sparar vi otroligt mycket tid – på alltifrån utskick, rapporter till klassiskt informationsletande. Vi arbetar mycket mer effektivt nu.”

Hanna af Sandeberg, Verksamhetsutvecklare, Fabege

Vill du veta mer om Fabeges lösning?

Varför Lime CRM?

  • ”Lime är en trygg och trovärdig leverantör som förstod våra behov, och Lime CRM kunde lösa dem.”
  • ”Det fanns redan en bra fastighetslösning i Lime CRM, och vi behövde inte börja från början. Lime hade redan koll på våra komplexa informationsstrukturer.”
  • ”Det är ett användarvänligt system som inte kräver så mycket utbildning.”

Sparad tid genom ett användarvänlig system och lättillgänglig information

Fabege sparar mycket tid på att all information om kunden är sparad på ETT ställe – allt utgår från Lime CRM och man behöver inte längre leta bland dokument eller i Outlook. Information är uppdaterad och de tidigare ouppdaterade Excelfilerna är nu ett minne blott. Tack vare det användarvänliga systemet så har användarna snabbt förstått hur man använder systemet utan massa utbildning, vilket även det sparar tid.

Läs mer om Fabeges lösning

Med Lime CRM för fastighetsbranschen får du en samlad bild över dina fastigheter, hyresobjekt, hyresgäster och kontrakt. Koppla till Lime CRM till ditt fastighetssystem och hantera kundärenden, arbetsorder och planerat underhåll från ett och samma ställe. Det och mycket mer gör det enklare för dig som är aktiv inom fastighetsbranschen.

Lime CRM Fastighet

Om Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag vars fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter i attraktiva lägen på delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. De erbjuder moderna lokaler främst för kontor men även för butiker och andra verksamheter.