Komplexa affärer krävde ett flexibelt system

IMAP Sverige har använt Lime CRM sedan årsskiftet 2014/2015 och numera är systemet kärnan i bolagets dagliga arbete. Innan dess användes “ett egenutvecklat, förenklat CRM-system”, men det blev till sist uppenbart att IMAPs komplexa projekt krävde ett mer flexibelt system. Ett system som kunde ge bättre struktur, bättre överblick och bättre uppföljning.

“Vi gick in med ambitionen att hitta ett system som verkligen kunde anpassas efter våra behov och började jämföra olika leverantörer. Det var kombinationen av personligt bemötande och möjligheten att skräddarsy systemet som gjorde att vi valde Lime.”

Per Demuth, Analytiker, IMAP

Vill du veta mer om IMAPs lösning?

Smarta rutiner för projekt och GDPR

Alla medarbetare på IMAP Sverige använder idag Lime CRM, totalt handlar det om ca tio personer med olika roller. Systemet har anpassats efter bolagets projektbaserade arbete och innehåller exempelvis köparlistor, projektaktiviteter och projektgrupper.

“Vi hade bra diskussioner med Lime under hela processen. Med deras erfarenhet fanns en stabil grund att stå på, som de sedan kunde anpassa efter våra förutsättningar och hur vi ville ha det. Vi är väldigt nöjda med resultatet.”

Systemet underlättar även bolagets GDPR-arbete.

“Lime CRM hjälper oss mycket i hanteringen av personuppgifter och i arbetet kopplat till GDPR, som annars hade varit väldigt administrativt krävande.”

Överblick, kvalitet och relationer

Användningen av Lime CRM har gett flera positiva resultat i IMAPs vardag. Att samla allt i ett system gör det möjligt för medarbetarna att följa och få inblick i samtliga projekt utan inblandning av kollegor, vilket gör vardagen effektivare och skapar överblick.

De komplexa affärerna och projekten har dessutom fått struktur och stöttning. Tydliga rutiner, historiknoteringar och kom ihåg-funktionen gör att kvaliteten nu säkerställs i alla led. Till exempel följs alla projekt upp sex månader efter avslut och kontakten med potentiella kunder och köpare blir bättre.

“Systemet underlättar vår vardag extremt mycket. Det är många samtal, många kontakter och flera projekt som körs parallellt, så det är väldigt viktigt att vi har struktur och överblick. Det får vi med Lime CRM och kan driva våra projekt så som vi vill.”

Per Demuth, Analytiker, IMAP

Boka en demo av Lime CRM

Om IMAP Sverige

IMAP i Sverige är en oberoende rådgivare som arbetar med ägarförändringar i företag. Bolaget initierar, leder och genomför sälj- och köpprocesser efter en noga utvecklad process som kvalitetssäkras i varje moment. Med gedigen erfarenhet och ett internationellt nätverk har IMAP expertisen som krävs för att genomföra en lyckad överlåtelse, oberoende av bransch och land.