Utmaningar med Excel

Syntell hade tidigare komplexa Excel-strukturer för hanteringen av viktiga interna affärsprocesser, i synnerhet marknadsföring och sälj. En av utmaningarna med detta arbetssätt var svårigheten att arbeta tillsammans och att göra informationen tillgänglig för alla.

Då Syntell utbildar hundratals personer varje år behövde man även ett sätt att hålla koll på anmälningsläge och vem som deltagit på vilken kurs, och när. Bolaget såg också behovet av att enklare kunna jobba med kategoriseringar och följa upp olika segment på marknaden. Dessutom ville man kunna sätta mål, mäta och följa upp sina säljare.

Användarvänlig plattform för flera behov

Syntell sökte en användarvänlig plattform, där medarbetare kunde samla och dela information, för att kunna arbeta effektivt med de verksamhetskritiska processerna. Bolaget identifierade följande behov:

  • Ordning & reda på kontakter och vad man sagt, gjort och lovat.
  • Bättre koll på affärs-/projektpipen.
  • Helhetsvy över verksamheten, affärer, projekt, utbildningar, bemanning. Allt med kunden i centrum.
  • Enkelt och sökbart system.
  • Rapport- och uppföljningsmöjligheter.

Valet föll på Lime CRM och systemet implementerades 2013. En snabb implementation och flexibiliteten i såväl system som projekt var avgörande.

”Lime visar på god förståelse för vad vår verksamhet behöver. De snappade tidigt upp vårt behov av resursplanering. Utan att vi bad dem byggde de in det i vår Lime CRM-lösning, dessutom utan att gå över projektets budget. Det är att underlova och överleverera.”

Daniel Falk, Head of Markets & Clients, Syntell

Vill du veta mer om Syntells lösning?

Bättre koll på orderingång och bemanning

Syntell upplever idag att det blivit mycket enklare att få en överblick över verksamheten. I Lime CRM får man en helhetsbild över hur projektpipen och den förväntade orderingången ser ut och därigenom får man en enklare bemanningsprognos.

Nu har alla också en tydlig bild över vilka projekt som är pågående, vilka konsulter som driver projektet och projektets omfång.

Lime CRM används mycket i den dagliga driften, bl.a. vid veckomöten då man tittar på affärspipen; liggande kontrakt och nya affärsmöjligheter. En uppskattad funktion, som används mycket, är att varje medarbetare kan flagga saker i Lime som man vill ta upp på veckomötet.

Vill du uppnå samma resultat som Syntell?

Boka en demo

Om Syntell

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner som erbjuder beprövade koncept för optimering av kunders förmåga att hantera komplexa system över deras livstid. De garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av sina expertkonsulter.