Behov av att samla kundbasen

Precis som många företag som letar CRM-system ”led” Tekniska Verken av att ha sin kundinformation utspridd på flera olika ställen och i flera olika system. Man hade heller inget bra och effektivt sätt att hantera de ärenden som kom från kund.

Som effekt av detta kunde man inte genomföra den typ av marknadskampanjer och säljinsatser man önskade eftersom man inte hade full koll på sin totala kundbas.

Ärenden, kampanjer och sälj i samma system

Syftet med ett CRM-system var för Tekniska Verken att införa ett koncerngemensamt CRM-system för hantering av sälj- och kundärenden där samtliga kunder till Tekniska Verken finns med. Med allt samlat kan man dra full nytta av ett CRM-system genom att ha ett fullständigt ärendehanteringssystem och därmed ha stenkoll på sina kunder.

Man ville även ha möjlighet att göra smarta urval (exempelvis på olika kundgrupper, kundens förbrukning, vem som är kundansvarig), driva kampanjer, göra utskick och följa upp samma utskick.

Tekniska Verken valde Lime CRM på grund av systemets flexibilitet. Projektet startade i januari 2011 och innefattar idag både sälj- och ärendehantering för 600 medarbetare.

  • Kvalitet. Med effektiv ärendehantering och smarta checklistor säkerställs kvaliteten i alla led.
  • Kampanjer. Enkla urval för att skapa effektiva kampanjer som når rätt person vid rätt tillfälle.
  • Mina sidor. Kunden kan själv hålla sina uppgifter uppdaterade i CRM-systemet genom Mina sidor.

”Med Lime CRM har känslan hela tiden funnits att vi kan möta framtiden med vår hantering av kunder och ärenden.”

Urban Jensen, Systemkoordinator, Tekniska verken

Vill du veta mer om Tekniska Verkens lösning?

Redo att möta framtiden

Tekniska Verken har en välplanerad förvaltningsplan som innebär att de hela tiden utvecklar sin Lime CRM-lösning som skapar ännu mer nytta för de anställda. Sedan våren 2014 omfattar Tekniska Verkens lösning även en samling av alla anställda, Lime BI – En Business Intelligence-lösning som visar statistik visuellt och tydligt, interna ärenden så som förbättringsförslag och en koppling till Google Maps.

Vill du uppnå samma resultat som Tekniska Verken?

Boka en demo

Om Tekniska Verken

Tekniska Verken, som har sitt huvudkontor i Linköping, skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas. Tillsammans med sina kunder driver de utvecklingen mot sin vision – att bygga världens mest resurseffektiva region.

För mer inspiration

Så ökade ESEM effektiviteten med Lime CRM

Vad är ett ärendehanteringssystem?