Ökade krav på rapportering

Unik Resurs insåg tidigt vikten av att samla alla sina kontakter, aktiviteter och affärer i ett CRM-system och började arbeta i Lime Easy år 2006. När bolaget några år senare började växa allt snabbare uppstod dock behovet av en mer avancerad lösning, framförallt för rapportering och uppföljning.

“Med fler nivåer av chefer och geografiskt utspridda kontor behövde vi få fram fler typer av rapporter för att vi skulle få den uppföljningen som vi ville, till exempel från regioncheferna. Vi såg även en potential i att anpassa systemet ytterligare till våra affärsprocesser.” – Peter Undén, vd & partner, Unik Resurs

Ett CRM som växt med verksamheten

Sedan 2015 använder samtliga medarbetare inom Unik Resurs sig av Lime CRM. Idag handlar det om drygt 30 personer på olika avdelningar inom bolaget – alltifrån rekryterare och konsultansvariga till regionchefer och ekonomiansvariga – som hanterar kontakter, aktiviteter och uppföljning i systemet.

Strukturen i Lime CRM är mer anpassad till Unik Resurs affärsflöden, bl.a. gällande vilken typ av dokumentation som tas med från de olika uppdragen, och har även integrerats med bolagets ERP-system. Dessutom har infotiles lagts till i Lime CRM, för att visualisera viktiga siffror.

"När vi skulle uppgradera tittade vi på några andra system och frågade runt, men Lime blev det naturliga valet. Systemet kan anpassas efter våra behov och supporten svarar alltid när man ringer. Alla är otroligt pålästa."

Peter Undén, VD & Partner, Unik Resurs

Vill du veta mer om Unik Resurs lösning?

Snabb översikt över hur affärerna går

Med Lime CRM har Unik Resurs behållit förmågan att snabbt kunna ta pulsen på verksamheten, även efter den starka tillväxten. CRM-systemet har blivit en gemensam grund för uppföljning och det har blivit naturligt för hela företaget att jobba i Lime CRM eftersom man vill veta hur det går i olika affärer och på olika kontor. Rapportstrukturer för avstämningar har blivit väsentligt bättre och har möjliggjort att de tar bättre beslut i verksamheten.

Vill du uppnå samma resultat som Unik Resurs?

Boka en demo

Om Unik Resurs

Unik Resurs är en långsiktig utvecklingspartner i både med- och motgång. Med tjänster som headhunting, hyrrekrytering, outplacement och mycket mer stöttar Unik Resurs verksamheter som behöver bli fler, färre eller förbättra effektiviteten. Bolaget har åtta kontor, med verksamhet på orter från Karlskrona i söder till Gävle i norr.