Add-ons för marknadsförare

När olika verktyg inte synkar med varandra blir arbetsgången allt annat än friktionsfri. Vi har utvecklat lösningar som tillsammans blir starkare, som effektiviserar arbetsdagen och som ser till att kommunikationen når fram hela vägen.

Samla alla funktioner på ett ställe

Oavsett om ni behöver göra ett mejl- eller SMS-utskick, skapa en landningssida eller kundundersökning så kan ni samla verktygen i ett och samma system.

Skapa långvariga kundrelationer

Bra kommunikation handlar om bra kundvård. Automatisera utskicken, slipp manuellt dubbelarbete och ge kunderna en personlig upplevelse varje gång.

Beslut som baseras på data

Hur gick det senaste utskicket? Vilka registrerade sig till ert senaste event? Följ upp och analysera resultaten direkt och använd datan till att optimera utskicken och konvertera mer.

Skapa visuella och mätbara utskick

Visste du att e-mail fortfarande är den kanal som genererar högst ROI? Med Lime Newsletter kan ni skapa visuella och mätbara utskick, baserat på er kunddata i Lime CRM.

Upptäck Lime Newsletter

Styrkan av automatiserad marknadsföring

Genom att automatisera utskick som du har skapat i Lime Newsletter kan du arbeta mer proaktivt och skapa unika upplevelser för varje kund, lead och kontakt. Undvik onödigt dubbelarbete av manuella processer och engagera dig istället med befintliga och potentiella kunder för att skapa personligare kundupplevelser. Automatiskt.

Läs mer om Automated Flows

Boosta dina marknadsaktiviteter

Varför inte underlätta dina arrangemang med ett eventverktyg? Lime Event är den naturliga förlängningen av Lime CRM och Newsletter, för dig som vill kunna segmentera din publik, skapa inbjudningar och samla in anmälningar i samma loop.

Läs mer om Lime Event

Vill du veta mer?