Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM, eli asiakkuudenhallinta, on lyhenne sanoista Customer Relationship Management ja siinä on kyse aktiivisesta työstä asiakassuhteiden parissa. Tämä tapahtuu useimmiten CRM-järjestelmän avulla.

CRM-järjestelmä on IT-tuki, joka antaa täyden hallinnan asiakastietoihin, tehostaa tietojenkäsittelyä, auttaa asiakastutkimuksissa ja myynti- ja markkinointistrategioissa sekä luo sujuvia ratkaisuja asiakastukeen ja analyyseihin.

CRM:n ja CRM-järjestelmän tarkoitus on aikaansaada tyytyväisiä asiakkaita, jotka jäävät asiakkaiksi ja jotka puhuvat hyvää yrityksestäsi. Tapaamme sanoa, että kyseessä on palkitseva filosofia – yhdistettynä valtavan fiksuun tekniikkaan.

Etuja CRM-järjestelmän kanssa työskennellessä

Järjestys ja selkeys

Jotta asiakassuhteiden kanssa voidaan työskennellä jäsennellysti, tarvitaan järjestystä ja selkeyttä. Siksi se onkin monien yritysten ensimmäinen ja tärkein tavoite CRM:n liittyen. CRM-järjestelmä kokoaa kaiken asiakastiedon yhteen paikkaan ja auttaa sinua tietojenkäsittelyssä.

Prosessien automatisointi

Kun kaikki tieto on koottuna yhteen paikkaan, voit työskennellä tehokkaasti asiakkuuksien hallinnan ja asiakaspalvelun kanssa. Automatisoi asiakashoitoon, markkinointiin ja tiedon kirjaamiseen liittyviä aktiviteetteja suoraan CRM-järjestelmässä.

Parempi asiakaskokemus

Kun asiakastieto on järjestyksessä ja arjen jäsentely tehokkaampaa, yritykseltä löytyy tilaa yllättää asiakkaat erityisen hyvällä asiakaspalvelulla. Joten anna siis heille hieman enemmän. On suuri mahdollisuus, että asiakkaistasi tulee niin tyytyväisiä, että he pysyvät luonasi – ja puhuvat muiden kanssa positiivisesti yrityksestäsi.

Opas: Onnistu CRM-järjestelmän käyttöönotossa

Hanki CRM-järjestelmä, jota tulet myös käyttämään

Haluatko sinäkin juuri omiin tarpeisiisi räätälöidyn CRM-järjestelmän? Etsimme yhdessä ratkaisua!

CRM-järjestelmät

Lime CRM

Kaikille, jotka haluavat:

 • käsitellä kauppoja
 • vaalia asiakassuhteita
 • koota tiedot yhteen paikkaan
 • pitää tilastot ja yhteydenottomuistutukset hyppysissään
 • integroida muihin järjestelmiin
Toimialaratkaisut

Toimiala­ratkaisut

Perusasiat, sekä lisäksi tukea seuraavissa:

 • Kiinteistönvälitys
 • Energia, LVI & valokuitu
 • Myynti & tukkukauppa
 • Rakennusala
 • Koneet ja laitteet
 • Konsultointi

Mitä hyötyä on asiakkuuden­hallinnasta (CRM)?

Erotut toimittajana

Korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden valikoima on valtava. Lisäksi hintakilpailu on kivenkovaa. Kun asiakkaat kokevat, että vaihtoehdot ovat samanarvoisia toimittajasta riippumatta, he valitsevat tietysti yrityksen, joka on “paras”. Kun hinnat ja tuotteet ovat samanarvoisia, päätökset perustuvat tunteisiin. Asiakkaat ostavat järjen sijaan sydämellä. CRM:n hyödyt ovat suuria, sillä organisaationne voi CRM:n avulla erottua toimittajana, koska kohtelette asiakkaitanne aktiivisesti ja huomioivasti CRM-järjestelmässä olevan tiedon avulla.

Parempia asiakaskokemuksia ja markkinointia

Nykyään asiakkaat ovat ehkä innokkaampia kuin koskaan ennen puhumaan asiakaskokemuksistaan. Ja he tekevät sitä erityisesti netissä. Jos kaikki sujuu jotakuinkin odotuksien mukaan, harva siitä hiiskuu kovin monelle. Sen sijaan huonosti kohdelluiksi itsensä kokevat ovat hanakoita avaamaan sanallisen arkkunsa. Toisaalta myönteisesti yllättynyt jakaa myös mielellään kokemuksensa, ja se jos mikä on arvokasta!

Jos työskentelet proaktiivisesti ja panostat myyntiprosessiin ja asiakaspalveluun, kokemus on parempi. Asiakkaat yllättyvät myönteisesti ja kirjoittavat kokemastaan. Asiakkuudenhallinta (CRM) on siksi halpaa ja tehokasta markkinointia.

Yrityksesi omistaa asiakastiedon

Sellainen tilanne saattaa tulla eteen, että joku myyjistäsi päättääkin lopettaa, joko perustaen oman yrityksen tai siirtyen kilpailijalle. Ilman perin pohjin ajateltua CRM-työtä ja hyvää CRM-järjestelmää ajatus voi olla painajainen. Ensinnäkin voi olla vaikeaa tietää, keihin asiakkaisiin myyjäsi on ollut yhteydessä ja mitä on sovittu ja luvattu. On myös hankala olla varma siitä, etteivät asiakkaat siirry myyjän mukana tämän uuteen työpaikkaan.

Paremmat asiakassuhteet lisäävät myyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden pitäminen on sekä helpompaa että halvempaa kuin uusien hankkiminen. Riippumatta siitä, kuinka hienoja tuotteita yrityksesi tarjoaa, myyntinne ei tule kukoistamaan ilman hyviä asiakassuhteita ja hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaat eivät ole pelkästään potentiaalisia lisämyynnin kohteita, ja CRM-järjestelmän avulla voitte tarttua jokaiseen mahdollisuuteen asiakkuuksien hoitamiseen. CRM:n edut ovat mittavia, sillä sen avulla teillä on suurempi mahdollisuus saada pitkäaikaisia, uskollisia ja kannattavia asiakkaita.

Toimi nopeammin CRM-strategian avulla

Se ei ole salaisuus, että yritykset hyötyvät asiakkaidensa seurannasta. Silti yleisenä haasteena on arvokkaiden oivallusten puuttuminen, jotka voisivat viedä organisaation toimintaa eteenpäin. CRM-strategian avulla saat systemaattisesti koottua kaiken tiedon yhteen paikkaan ja tehtyä tehokkaampaa tietojenkäsittelyä. CRM-järjestelmässä olevan tiedon avulla voitte toimia datan perusteella uusien asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseksi sekä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden hallitsemiseksi oikealla tavalla.

Asiakasrekisteri ja asiakashistoria

Yksi CRM-järjestelmän tärkeimmistä toiminnoista on asiakasrekisteri, josta löytyy kaikki tieto asiakkaista. Asiakasrekisteri koostuu usein yrityksistä, henkilöistä ja asiakashistoriasta. Asiakasrekisterin avulla kaikki työntekijät näkevät nopeasti asiakkaiden yhteystiedot ja aktiviteetit. Asiakasrekisteri on hyödyllinen myynnille, markkinoinnille ja asiakaspalvelulle, sillä se sisältää asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ja heidän kanssaan sovitut asiat.

Myynti, markkinointi ja tuki yhdessä paikassa

Asiakasläheisissä rooleissa CRM-järjestelmä voi olla asiakasvuorovaikutuksen keskus ja antaa kaikille työntekijöille pääsyn tarvittaviin tietoihin, jotta jokainen asiakas saa heidän ansaitsemansa huolenpitoa. 360 asteen asiakasnäkymän lisäksi CRM voi myös virtaviivaistaa kunkin osaston prosesseja. Tässä on joitain esimerkkejä:

Myynti

 • Liidien hallinta
 • Myyntiputken hallinta
 • Tarjousten ja sopimusten allekirjoitus
 • Lisämyynti ja ristiinmyynti
 • Seuranta ja raportointi

Markkinointi

 • Sähköposti-markkinointi
 • Tapahtumat ja kampanjat
 • Asiakkaiden segmentointi
 • Markkinoinnin automaatio
 • Kyselyt ja NPS

Tuki

 • Tikettien hallinta (asiakastapausten käsittely, delegointi ja edistäminen)
 • Kenttäpalvelut ja työmääräykset
 • Tarkistuslistat ja mallit
 • Itsepalvelu

FAQ: Kysytyimpiä kysymyksiä CRM-järjestelmästä

Mikä on CRM?

CRM on lyhenne sanoista Customer Relationship Management (asiakkuudenhallinta). CRM tarkoittaa aktiivista ja järjestelmällistä työtä asiakassuhteiden parantamiseksi sekä pitkäaikaisten suhteiden luomiseksi. Tämä tarkoittaa usein sisäisten prosessien luomista yrityksen asiakasviestinnälle ja työn helpottamiseksi on tavallista saada tukea It-työkaluista, kuten CRM-järjestelmästä.

Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM-järjestelmää voi kutsua myös CRM-työkaluksi tai asiakkuudenhallintajärjestelmäksi ja se on järjestelmä, joka antaa sinulle kokonaisvaltaisen hallinnan asiakkuuksistasi kokoamalla kaiken asiakastiedon ja -viestinnän yhteen paikkaan. CRM-järjestelmä on myös liitetty muihin tärkeisiin IT-järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), jotta se antaisi laajan kuvan jokaisesta asiakkaasta.

Mihin CRM-järjestelmää käytetään ja kuka sitä käyttää?

CRM-järjestelmän käyttömahdollisuudet ovat melkein loputtomat, mutta yleisimmät käyttötarkoitukset ovat myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua tukevat toiminnot. Myynnissä CRM-järjestelmä voi esimerkiksi yksinkertaistaa uusien asiakkaiden prospektointia, myyntikeskusteluiden seurantaa ja selkeän yleiskatsauksen visualisointia myyntiputkesta.  Markkinoinnissa CRM-järjestelmää käytetään verkkosivuilta tulevien liidien hallintaan sekä kampanjoiden ja uutiskirjeiden julkaisemiseen ja analysointiin. Asiakaspalvelu ja tukitoiminnot käyttävät usein CRM-järjestelmää saapuvien yhteydenottojen ja kysymysten käsittelyyn.

Miksi tarvitsen CRM-järjestelmän?

CRM-järjestelmän edut ovat loputtomat. Se auttaa uusien asiakkaiden saamista ja samalla nykyisten asiakassuhteiden kehittämistä. CRM-järjestelmän avulla kaikki tärkeät asiakastiedot kerätään yhteen paikkaan, joka vähentää hallinnollista työtä sekä johtaa parempaan yhteistyöhön kollegoiden ja osastojen välillä. Lyhyesti ilmaistuna CRM-järjestelmää tarvitaan, jotta työntekijät voivat keskittyä asiakassuhteiden rakentamiseen sen sijaan, että he joutuisivat etsimään hajanaista asiakastietoa eri paikoista. Se siis helpottaa huomattavasti tietojenkäsittelyä, johon monilla työntekijöillä voi kulua paljon aikaa.

Miten vertailen vaihtoehtoja ja valitsen minulle parhaan CRM-järjestelmän?

CRM-järjestelmän valinta ei aina ole helppoa. Siksi sinun ja kollegoidesi kannattaa arvioida erilaisia vaihtoehtoja ja kysyä itseltänne seuraavat kysymykset: Miksi teemme tämän investoinnin? Mikä on tavoitteemme CRM-järjestelmän kanssa? Kuka tulee työskentelemään järjestelmän parissa? Mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä käyttäjille? Mikä on budjettimme? Kun tilanteenne ja tavoitteenne ovat selvät, lisäät todennäköisyyttä löytää sinulle oikean toimittajan nopeammin. Lue lisää aiheesta oppaastamme: 6 vinkkiä CRM-järjestelmien vertailemiseen.

Voiko CRM-järjestelmän mukauttaa tarpeideni mukaan?

Totta kai. On tärkeää, että CRM-järjestelmä mukautetaan yrityksenne ja prosessienne mukaan, jotta saatte parhaat hyödyt CRM:stä. CRM-järjestelmä on aina suunniteltava sen käyttäjien käyttötarkoitusten mukaan. Lisäksi sinun ei tarvitse maksaa tarpeettomista toiminnoista, joita et tarvitse etkä käytä. Järjestelmä muokataan yrityksesi tietojenkäsittelyprosesseihin sopivaksi.

Voiko CRM-järjestelmän integroida muiden järjestelmien kanssa?

Uskomme, että kaikkien IT-järjestelmien tulisi tehdä se, mitä ne parhaiten osaavat ja integroitua toistensa kanssa jakaen tietoa, joista muut järjestelmät voivat hyötyä. Integroimalla ja jakamalla tietoja CRM-järjestelmän ja muiden IT-työkalujen välillä, voit nähdä kaikki tiedot yhdessä paikassa sen sijaan, että etsit niitä eri järjestelmistä. Tämä johtaa siihen, että tiedot päätyvät sinne, mihin ne kuuluvat ja kaikki osastot saavat käyttöönsä järjestelmän, joka sopii heille parhaiten.

Onko CRM-järjestelmän käyttö hyödyllistä myös pk-yrityksille?

CRM-järjestelmään sijoittaminen voi tuntua suurelta investoinnilta ja kannattavalta vain suurille yrityksille. Asiakassuhteita hoitava ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia luova työkalu on erittäin tärkeä kasvuvaiheessa oleville yrityksille ja vähintään yhtä kannattava sijoitus niin pienille kuin suurillekin yrityksille.

Mitä CRM-järjestelmä maksaa?

On olemassa tuhansia eri CRM-järjestelmiä. Jotkut ovat täysin ilmaisia ja toiset ovat suurempia investointeja. Mutta jokaiselle lompakolle löytyy jokin ratkaisu muutaman sadan euron projektista miljooniin. Katso hintamme täältä.

Voinko kokeilla CRM-järjestelmää ilmaiseksi ennen ostamista?

Monet haluavat kokeilla CRM-järjestelmää ennen sijoituspäätöksen tekemistä ja sinunkin on mahdollista tehdä se. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kokeilla CRM-työkaluamme ennen kuin teet päätöksesi. Lime CRM on kokonaisvaltainen CRM-järjestelmä, joka on mukautettu sinun tarpeisiisi sopivaksi. Lue lisää Lime CRM:stä ja kokeile sitä ilmaiseksi saadaksesi käsityksen siitä, minkälaista työskentely CRM-järjestelmässämme on.

Lime CRM -järjestelmän hyödyt asiakkuuden­hallintaan

Asiakkaat ja heidän kokonaisnäkymänsä

Yritys, yhteyshenkilö, keskeiset avainhenkilöt, kaikkien yhteystiedot, tiedot viimeisestä tapaamisesta. Kaikki asiakkuudenhallintaan ja hyvään asiakaspalveluun tarvittava tieto, ja paljon muuta, yhdessä ja samassa paikassa - CRM-järjestelmässäsi.

Tilaa asiakirjoille

Onko tärkeitä asioita ripoteltu muistilapuille, Excel-taulukoihin, Outlookiin ja jännittävien kansiopolkujen taakse? Sano hyvästit monimutkaisuudelle! Lime CRM:n avulla kaikki tärkeät asiakirjat ovat saatavilla samasta paikasta, oikeaan asiakkaaseen sidottuina ja vieläpä helposti löydettävissä!

Tikettien hallinta asiakaspalveluun

Lime CRM:ssä voit helposti kategorisoida ja värikoodata meneillään olevia tehtäviä saadaksesi selkeän yleiskuvan. Tiketit ja tukitehtävät voidaan liittää oikeaan asiakkaaseen ja esimerkiksi määrättyyn sopimukseen, koneeseen tai laitteistoon. Helppoa asiakkuudenhallintaa!

Markkinointi ja viestintä

Lime CRM soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen sähköpostimarkkinointiin sekä asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin kohdistuvaan kampanjointiin. CRM-järjestelmä raportoi, kuka mitäkin on lukenut, minkä avulla voidaan myös luoda näppärästi tapahtumia ja saada erilaisia otantoja. Time to get creative!

Paikallinen CRM-järjestelmän toimittaja Suomessa

Limen toimisto Suomessa avattiin 2010. Siitä lähtien tavoitteemme on ollut tarjota poikkeuksellisen käyttäjäystävällistä CRM-järjestelmää, joka yksinkertaistaa yritysten jokapäiväistä elämää. Pyrimme tarjoamaan parhaita ja helppokäyttöisimpiä työkaluja, jotta kaikki suomalaiset yritykset voivat säilyttää nykyiset asiakkaansa ja vetää uusia asiakkaita puoleensa magneetin tavoin.

Tänä päivänä asiakassuhteiden ylläpito ja toimiva asiakaspalvelu on tärkeämpää kuin koskaan. Siksi kaikki tieto kannattaa kerätä yhteen paikkaan ja saada kokonaiskuva asiakkaasta yhdessä järjestelmässä tietojenkäsittelyn helpottamiseksi. Haluatko tietää, miten Lime CRM voi auttaa teitä? Lue miten hoidamme kaikki asiakkaidemme CRM-projektit artikkelistamme: CRM-projekti Limen avulla lähtöviivalta maaliin.