Å rekruttere de riktige folkene er essensielt for at bedriften skal lykkes. Det er like avgjørende som hva bedriften gjør med sine eiendeler, finne nye leads, og generere salg. For gjett hvem som har ansvaret for veksten i bedriften din? De ansatte. De riktige medarbeiderne kan få bedrifter som strever, til å blomstre, mens medarbeidere som ikke strekker til, kan føre en vellykket bedrift ned i avgrunnen.

Men hvordan skal man finne de medarbeiderne som gjør at bedriften vil blomstre? Og hvordan skal du holde dem motiverte og lojale i årene fremover? Følg denne guiden for å få den perfekte matchen mellom bedrift og ansatt.

 

Kjenn publikumet ditt

Det er avgjørende å vite hva folk ser etter hos en arbeidsgiver og hvilke aspekter av bedriften som gjør at noen søker på den ledige stillingen. Lønn og andre goder er utvilsomt viktig. Imidlertid bør man heller ikke undervurder de ikke-materielle sidene ­– de kan ha stor innvirkning på om en person velger jobben eller går for en annen.

Jobbkandidatene ser etter arbeidsgivere som kan gi de ansatte en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Ingen ønsker å ofre tiden med familie og venner for lange kvelder med overtidsarbeid. Ta hensyn til hvor viktig dette er, vis at du bryr deg om de ansattes helse og gi dem velferd i form av fleksibilitet.

Dyrk vekstmulighetene i bedriften, for jobbkandidater vil se at du kan tilby dem en karrierevei. Det er sjeldent folk søker på en stilling med det formål å bli i den samme stillingen for alltid. Så presenter karriereveier med håndfaste eksempler for dine ansatte, fordi alle trenger et mål å jobbe mot.

 

Tiltrekk dere de rette folkene

Alt starter med stillingsbeskrivelsen, så forsøk å beskrive stillingen så nøyaktig som mulig. Ikke få den til å høres ut som noe annet enn det den faktisk er. På dette stadiet ønsker du å fange oppmerksomheten til dem som virkelig kunne passe i stillingen. Prøv å gjøre beskrivelsen personlig, slik at den vekker begeistring og potensielle søkere kan relatere seg til stillingen. Et godt råd er å involvere kollegene dine for å skrive stillingsannonsen sammen med HR for å få en personlig touch.

Ikke glem å sette bedriftskulturen i sentrum gjennom hele ansettelsesprosessen. Fremhev verdiene deres for å tiltrekke dere søkere som identifiserer seg med bedriften. Jobbkandidater som identifiserer seg med bedriftskulturen, vil med større sannsynlighet søke enn de som ikke gjøre det. Dette vil spare dere for både tid og penger.

 

Sørg for at dere har toveiskommunikasjon

Vær påpasselig med at dere blir godt kjent med alle kandidatene. Finn ut hvem de er, hvilke motiver har de for å søke og hvilke ambisjoner de har for fremtiden. På denne måten vil dere finne ut om deres planer for vedkommende matcher søkerens egne karriereplaner.

Husk også å la kandidaten bli kjent med dere, bedriften og sine fremtidige kolleger. Gi dem plass i løpet av intervjuet og la dem intervjue dere tilbake. Det er viktig for kandidaten å finne ut hvem dere er som bedrift, og om de ønsker at dere skal være en del av deres karriere.

Dere vil ha motiverte medarbeidere, fordi det er dem som vil hjelpe dere å bygge opp bedriften og få den til å vokse. Dette innebærer at dere må være ærlige og transparente når dere diskuterer fremtidige roller og ansvarsområder, slik at kandidatene føler at de kan få det de har blitt lovet. Hvis ikke vil de sannsynligvis bli misfornøyde og demotiverte, og de vil slutte i jobben etter kort tid.

 

Invester i en god onboarding av de nyansatte

Undersøkelser viser at 70 prosent av de ansatte sannsynligvis vil bli værende i bedriften etter mer enn tre år dersom de har hatt en god onboarding-opplevelse. Men dersom denne opplevelsen har vært dårlig, vil så mange som 10 prosent ønske å slutte i jobben. Disse tallene viser hvor viktig det er med en god onboarding.

Under onboardingen vil de nyansatte bli kjent med bedriften, kulturen og verdiene deres. Dette er en fantastisk mulighet for dem til å finne ut om forventningene deres matcher realiteten, og de får mulighet til å bli kjent med sin rolle og hva som forventes av dem. Dessuten hjelper det de nye medlemmene av teamet å få tegnet et omriss av fremtiden sin i bedriften, noe som er vanskelig å gjøre kun gjennom intervjuer.

Sist men ikke minst, vil onboarding-perioden gjøre den nyansatte mer engasjert i bedriften. Engasjerte medarbeidere som føler seg involvert, har ni ganger større sannsynlighet for å bli i bedriften enn de som føler seg utenfor. God onboarding er nøkkelen til et langvarig medarbeiderengasjement.

 

Utnytt de ansattes fulle potensial

Når de nye medarbeiderne er trygt ombord, må dere finne ut hvordan de skal få brukt sitt fulle potensial. Gjør dette gjennom å vise dem tillit ved å gi dem nok ansvar og støtt deres profesjonelle utvikling ved å gi dem oppgaver og prosjekter som ligger i ytterkant av komfortsonen deres. Det vil gi dem muligheten til å vokse og føre til begeistring.

La dem vite at det å gjøre feil er en del av vekstprosessen. Bestreb dere på å ha en holdning som aksepterer at feil blir gjort; som oftest får vi de mest verdifulle lærdommene gjennom negative erfaringer. Resultatet vil bli fryktløse medarbeidere som ikke er redde for å uttrykke dristige ideer og vise sine innovative sider. En tilgivende kultur er viktig for langvarige profesjonelle forhold.

 

Viktige takeaways:

  • Bli kjent med arbeidsmarkedet sett fra jobbsøkerens ståsted og finn ut hva de ansatte verdsetter hos arbeidsgiveren
  • Vær ærlig og transparent gjennom hele rekrutteringsprosessen
  • Bli godt kjent med kandidatene og la kandidatene bli kjent med dere
  • Ikke undervurder viktigheten av en god onboarding
  • Støtt de ansatte og oppfordre dem til å ha et åpent sinn uten frykt