StartsideInnsiktArtiklerAutomatisert markedsføring i forsyningssektoren

Automatisert markedsføring i forsyningssektoren

Marketing Automation er et fantastisk verktøy, men hvordan kan det hjelpe deg som jobber innen energi og forsyningssektoren? Og hvordan kommer du i gang? La oss gå gjennom det sammen.

Forstå kundens forventninger

Kunder i alle bransjer stiller stadig høyere krav til kommunikasjon, og ønsker bedre tilbakemeldinger, raskere informasjon og økt relevans. Samtidig blir konkurransen om kundene i forsyningssektoren stadig hardere.

Dette krever at selskapene får økt fokus på kommunikasjon for å ligge i forkant og oppnå mer lojale kunder og økt kundetilfredshet. For å lykkes i dette dynamiske miljøet er det avgjørende å ta i bruk intelligente verktøy. Det er rett å slett ikke mulig å få gjennomført det volum av kommunikasjon, med bare manuelle verktøy. Disse verktøyene gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonsstrategiene og øke effektiviteten.

På samme måte som i alle andre bransjer har kundene høye forventninger når det gjelder kommunikasjon. De ønsker informasjon i tide, raske svar og personlig tilpasset innhold. For å ligge i forkant og sikre høy kundetilfredshet trenger nettselskapene avanserte verktøy som muliggjør strømlinjeformet kommunikasjon og økt effektivitet.

Hva er Marketing Automation?

Markedsføringsautomatisering i energibransjen innebærer å automatisere utsendelse av e-post, SMS og andre former for kommunikasjon. Dette gjøres ved å sette opp regler og parametere i et Marketing Automation-verktøy. Prosessen kan sammenlignes med å lage et flytskjema med ulike kommunikasjonstrinn som utløses av spesifikke kundehandlinger…

Viktige utløsende faktorer i forsyningsbransjen

Innenfor energi og forsyningssektoren kan ulike kundeaktiviteter fungere som triggere for automatisering av markedsføring. Eksempler på dette er:

  • Nye kunder og abonnenter eller kjøp av nye produkter som Smarthus-løsninger, pulsmålere, elbilladere, solcelleanlegg etc.
  • Produktbytter og prisendringer
  • Flytt og adresse-endringer
  • Abonnere Nyhetsbrev for info om smarte tiltak for energibesparelse
  • Utfylling av et tilbakemeldingsskjema etter at en tjeneste er avsluttet

Hver av disse aktivitetene kan sette i gang en skreddersydd Marketing Automation-flyt, som leder kunden gjennom en serie med relevant kommunikasjon basert på kundens handlinger.

Vil du vite mer om hvad Lime kan gjore for deg?

Fordelene med automatisering av markedsføring

Sikre at viktig kundeinformasjon blir sendt: Kunden får tilsendt viktig informasjon og lovbestemte dokumenter, som for eksempel informasjon om angrerett og angrerettskjema.

Økt kundetilfredshet: Ved å skreddersy kommunikasjonen til kundens spesifikke behov og preferanser sørger Marketing Automation for at kundene føler seg sett og fornøyde, noe som igjen fører til økt omsetning.

Kvalitet og kvantitet: Automatisert markedsføring gjør det mulig for kraft- og nettselskaper å øke både kvaliteten og kvantiteten på kundekommunikasjonen. Tiden som spares gjennom automatisering, kan brukes til å skape innhold av høy kvalitet som følger retningslinjene for merkevaren.

Optimalisering av ressurser: Automatiserte kommunikasjonsprosesser frigjør verdifulle ressurser, slik at nettselskapene kan fokusere på andre verdiskapende aktiviteter. Det gir også mulighet til å gjennomgå og optimalisere den overordnede kommunikasjonsstrategien.

Strukturert kommunikasjon: Automatiserte markedsføringsstrømmer er en gyllen mulighet til å opprettholde konsistens og følge merkevarens retningslinjer i all kommunikasjon, noe som sikrer et enhetlig og profesjonelt image.

Bruk av automatisering av markedsføring i forsyningsbransjen

For å lykkes i en sterkt konkurransedrevet bransje, innebærer en strategisk tilnærming til forretningsvekst, både å tiltrekke seg nye kunder, og å sørge for at eksisterende kunder er fornøyde. For å oppnå dette på en effektiv måte er det avgjørende med en skreddersydd kommunikasjonsstrategi.

Samtidig er det avgjørende å sikre at eksisterende kunder er fornøyde. Effektivisering av kommunikasjonen i kritiske faser, for eksempel i forbindelse med nytt strømabonnement, eller et produktbytte, bidrar til en positiv totalopplevelse. Relevant informasjon, praktiske tips og verdifull hjelp i disse fasene oppfyller ikke bare kundenes forventninger, men bidrar også til et sterkt og varig forhold.

For å kontinuerlig forbedre tjenestene er det viktig å få på plass en automatisert prosess for kundetilbakemeldinger. Ved å sende spørreundersøkelser til kundene etter at kundeforholdet er avsluttet, viser man at man er opptatt av å forbedre seg. Denne systematiske tilnærmingen gir ikke bare verdifull innsikt som kan brukes til å optimalisere tjenestene, men gir også mulighet til å uttrykke takknemlighet gjennom oppfølgingskommunikasjon, noe som styrker det profesjonelle forholdet.

En helhetlig og integrert strategi som omfatter å finne nye kunder, gjøre eksisterende kunder fornøyde og optimalisere tilbakemeldingsprosessene, sikrer en helhetlig tilnærming til vedvarende vekst i forsyningsbransjen.

4 tips om Marketing Automation kundereiser
  1. Kjenn målgruppen din: Forstå kundebasen din og skreddersy kommunikasjonen basert på deres atferd og preferanser.
  2. Segmentering: Del målgruppen inn i mindre segmenter for å kunne levere svært relevant innhold.
  3. Eksperimentering: Test ulike tilnærminger og finpuss Marketing Automation-flyt basert på hva som fungerer best for din virksomhet.
  4. Kontinuerlig forbedring: Evaluer jevnlig ytelsen til automatiseringsverktøyet for markedsføring, og foreta nødvendige justeringer for å øke effektiviteten.

Integrering av kundedata

For å få en sømløs oversikt over Marketing Automation-flyt bør du integrere kundedata fra andre fagsystemer som MAFI / KIS systemer, med Marketing Automation-systemet ditt. Et CRM-system, spesielt hvis det har et innebygd Marketing Automation-verktøy, kan fungere som en sentralisert datakilde og effektivisere kommunikasjonsprosessene.

Velge de riktige verktøyene

Vurder verktøy som Marketing Automation, en del av Lime CRM, for å opprette og administrere automatiserte markedsføringsstrømmer på en effektiv måte. Sørg for at det valgte verktøyet integreres sømløst med CRM-systemet for å få en helhetlig løsning.

Et CRM-system er avgjørende for å sentralisere kundedata, gi en klar oversikt og forbedre kvaliteten og målrettingen av markedskommunikasjonen i forsyningsbransjen.

Dine neste skritt

Vurder kundedataene dine: Finn ut hvor kundedataene befinner seg, og vurder hvor enkelt det er å få tilgang til og arbeide med dem.

Evaluer kommunikasjonsprosessene: Identifiser prosesser som kan dra nytte av smidigere kommunikasjon og automatisering i virksomheten.

Utforsk egnede verktøy: Undersøk og finn et verktøy som er tilpasset behovene i forsyningsbransjen. Begynn med en forenklet løsning og skaler opp etter behov.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil lære mer om automatisering av markedsføring for forsyningsbransjen eller diskutere kundeforhold. Vi er bare en telefonsamtale unna, klare til å hjelpe deg på veien mot mer effektive kommunikasjonsstrategier.

Hva venter du på?

Det er ingen tid å miste! La oss finne løsningen som hjelper deg med å skaffe flere kunder og gjøre eksisterende kunder til lojale ambassadører i dag.