Rätt till information om när personuppgifter behandlas

Med GDPR i Lime CRM kan du specificera ert syfte för lagring av information. Till exempel, ”Vi behöver lagra kundinformation för att kunna sälja våra produkter”. Vilken typ av samtycke som är tillgänglig kan enkelt konfigureras av administratörer direkt i Lime CRM.

Rätt att bli bortglömd

På kundens begäran kan du enkelt ”anonymisera” en person och personens data direkt i Lime CRM.

Rätt till åtkomst och rättning av data

Du måste kunna ge tillgång till den information som finns om en specifik kund när vederbörande ber om det. Med GDPR i Lime CRM kan du söka upp kunden och enkelt skicka en tillfällig länk till en temporär webbsida – GDPR-portalen. Där kan kunden överblicka och redigera sin personliga data.

GDPR-portalen

I GDPR-portalen kan kunden få tillgång till all personlig data som finns samlad I Lime CRM, och göra följande:

  • Se sin personliga och relaterade data.
  • Redigera viss data som synkas direkt med Lime CRM.
  • Exportera personlig data.

Incident och dataintrång

Vid en personuppgiftsincident måste du informera samtliga berörda kunder inom 72 timmar. Med den redan inbyggda standardfunktionaliteten för massutskick i Lime CRM, kan du enkelt kontakta kunder som eventuellt blivit berörda av en personuppgiftsincident.

Kontakta oss