Inom B2B är det en självklarhet att sälja och marknadsföra en fantastisk produkt till ett bra pris. Men bara för att köpet har genomförts så betyder det inte att affären är avslutad. Tvärtom! Det är nu ni får chansen att se till att kunden är så nöjda att de återkommer gång på gång. Men vet du hur kunden ska bemötas för att den ska bli nöjd? Och hur skapar du trogna kunder? Här är 6 steg för att skapa kundbemötande i världsklass.

Lär känna er kunder

För att kunna leverera ett fantastiskt kundbemötande måste ditt företag först och främst känna varje kund riktigt väl. Hur ser deras vardag ut och vad har de för utmaningar? Vilken relation har de till ditt företag och hur använder de tjänsten/produkten som ni har sålt? Är de nöjda eller inte?

Något som kan hjälpa er att lära känna kunderna är att samla all information på ett och samma ställe och analysera all data ni har om dem genom att och jobba aktivt med CRM. Det blir då lättare att hålla koll på vad ni har lovat kunden, när senaste kontakten var och om det finns något som ni kan göra för att göra dem nöjdare än vad de är.

Se till kundens bästa

Ett gott kundbemötande handlar inte om att bara säga ’ja’ så fort kunden ber om något. Nej, ett gott kundbemötande handlar om att se till kundens bästa, vilket inte alltid går i linje med vad kunden ber om. Ibland är det hälsosamt att säga nej till kundens önskemål om du vet att ni inte kan leverera något. Det är också bra att ge din ärliga åsikt när kunden ber om hjälp – i alla fall om det kan hjälpa kunden att ta beslut som skapar ett bättre resultat i längden.

Sist men inte minst så kan det också löna sig att vara tjatig, vilket är något de flesta av oss är väldigt rädda för att framstå som. Men ett kort telefonsamtal eller ett mejl med en påminnelse kan tvärtom göra att dina kunder tycker om dig ännu mer. Vi människor känner nämligen respekt för dem som gör oss bättre. Så om din kund är glömsk kan du med gott samvete vara lite extra tjatig för att han eller hon ska hålla det som lovats.

 

Läs mer: 3 anledningar till att ni inte lyckas med er kundservice

Ge kunderna uppmärksamhet

Vet du vad den vanligaste anledningen (68%) till att en kund lämnar ett företag är? Det är att kunden känner sig nonchalerad. Uppehåll alltid att ha en kontinuerlig dialog med kunden även efter köpet. Se till att de får svar på frågor och får hjälp med att få ut så mycket som möjligt av er produkt/tjänst. Håll även kunderna uppdaterade om produktnyheter genom kontinuerliga nyhetsbrev eller skicka personliga god jul- eller sommarhälsningar till dem.

Fundera också på hur du kan belöna de kunder som väljer er och som väljer att stanna hos er under en längre tid. Se till att det lönar sig att vara en lojal kund till er helt enkelt!

Var lätta att ha att göra med

I en värld där produkter och tjänster lätt kan kopieras är det svårt för kunder att göra rationella val. Oavsett typ av produkt eller tjänst så är det svårt för kunder att jämföra och de väljer då med hjärtat istället för hjärnan. Om kunden blir väl bemött och dessutom får snabb hjälp när de behöver det så kommer de att stanna hos er. Se till att ha en support som är tillgänglig och som alltid möter kunden med ett leende. Se också till att ha all information om kunden på ett och samma ställe så att den personen som bemöter kunden har en samlad kundbild på vad som har lovats, vem som ringer och vem som är ansvarig. Ni kommer då bli valda framför de konkurrenter som ger ett dåligt bemötande och som låter kunden vänta i telefonkö i timmar för att få hjälp.­

 

Läs mer: Vad är ett ärendehanteringssystem?

Ha en kundpolic­y på plats

En kundpolicy är inte alls lika stelt som det låter, utan är ett riktigt effektivt verktyg för att se till att god kundvård genomsyrar hela er organisation. Genom en kundpolicy tar ni fram strategier för hur du och dina kollegor ska bete sig och kommunicera i olika situationer. Är en kund missnöjd med er produkt eller service? Minimera risken att förlora kunden genom att ha en genomtänkt policy kring hur ni ska behandla klagomål och feedback.

Att se till att kundpolicyn finns nedskriven är ett naturligt första steg. Detta ger er något att falla tillbaka på och utgå ifrån så att alla kunder bemöts på samma sätt oavsett vem de pratar med. Se även till att kundpolicyn är en del av de anställdas vardag, genom att exempelvis ha den uppsatt på väggen för alla att läsa när den behövs. Kom också ihåg att kundernas behov kommer förändra sig med tiden, så se till att kundpolicyn uppdateras löpande för att möta nya krav och förväntningar från kunden.

Håll er personal nöjd och få nöjda kunder på köpet

Ditt företag är så mycket mer än sina produkter eller tjänster. Människor som gillar sitt jobb och har bra arbetsvillkor presterar bättre och är gladare. En god stämning på jobbet speglas ofta direkt i kundernas uppfattning av företaget och kommer i sin tur resultera i ett bättre kundbemötande.

Trots att du kanske redan kände till några av punkterna ovan så hoppas vi att du fått några nya tips på hur du kan se till att ert företag jobbar bättre med kundvård. Lycka till med arbetet att ge kundvård i världsklass!