HemInspirationArtiklarMinska din churn och få lojalare kunder

Minska din churn och få lojalare kunder

Churn, eller kundbortfall som det heter på svenska, är ett sätt att mäta hur många kunder som väljer att sluta köpa en produkt eller tjänst hos ett företag. Om du vill öka din kundlojalitet är det därför viktigt att veta vad du har för churn rate, var i kundresan du förlorar dina kunder och vad du kan göra för att minska din churn. Låt oss visa dig vad du kan göra för att minska din churn och förbättra din kundlojalitet!

Är du nyfiken på vilka saker som kan påverka din churn?

Förstå orsaken till churn

Det första steget för att minska din churn är att identifiera och förstå orsakerna bakom ditt kundbortfall. Genom att analysera kunddata, kundfeedback och hur dina kunder interagerar med ditt företag, kan du få värdefulla insikter kring varför kunder lämnar ditt företag. Orsaken kan vara saker så som en dålig produktkvalitet, en bristfällig kundservice eller att priset är för högt. Genom att hitta orsakerna till din höga churn kan du börja det viktiga arbetet med att vända trenden.

Förbättra kundupplevelsen för minskad churn

Att ha en duktig och hjälpsam kundservice är en av de viktigaste strategierna för att minska din churn. En kund som får rätt hjälp i tid blir oftast en nöjd och trogen kund till ditt företag. Du tjänar på att skapa en smidig kundupplevelse över alla de beröringspunkter som dina kunder har med ditt företag. Genom att använda dig av ett CRM-system kan du förbättra kundupplevelsen på ett effektivt sätt. Med ett CRM-system går det att samla all kundinformation på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att hjälpa kunderna på rätt sätt, oavsett hur och var de väljer att ta kontakt med ditt företag.

Låt oss visa dig Lime CRM!

Bygg starkare kundrelationer

Som företag bör du alltid sträva mot att skapa en mer personlig relation med dina kunder, då det oftast hjälper att minska kundbortfall. Du kan skapa starkare kundrelationer genom att regelbundet kommunicera med dina kunder, skapa personliga interaktioner så som lojalitetsprogram eller regelbundet samla in kundfeedback om ditt företag. Fundera på det: Hur känns det att lämna ett företag där man är anonym som kund och bara är en i mängden, jämfört med att lämna ett företag där säljaren vet ditt namn och vad du jobbar med till exempel? Genom att bygga bättre kundrelationer skapar du förtroende hos dina kunder och ökar deras kundlojalitet, vilket reducerar risken för churn.

Erbjud det lilla extra

Att kunna erbjuda det lilla extra är viktigt för företag som vill minska sin churn. Försäkra dig om att dina kunder förstår det fulla värdet av din produkt och vad ditt företag erbjuder. Det gäller allt från produktens funktioner till personlig handledning. Hur kan ditt företag se till att kunden inser värdet av att vara kund hos just er, och vad kan ni erbjuda som skapar mervärde? Saker så som gratis webinars, produktutbildning eller möjligheten för personlig handledning kan vara några exempel på hur man som företag kan erbjuda det lilla extra för att stå ut mot sina konkurrenter. Vad kan ditt företag göra för dina kunder?

Var proaktiv och minska din churn

Att vara proaktiv istället för reaktiv är ett av de bästa sätten man kan minska sin churn på. När kunder upplever problem eller behöver klaga på något förväntar de sig en snabb och effektiv hantering av problemen. Att erbjuda en snabb kundservice via de vanligaste kontaktytorna är viktigt, men med en proaktiv strategi kan du underlätta både för kunden och din kundtjänst. Med hjälp av regelbundna kundundersökningar fångar du upp dina kunders problem redan innan de når din kundservice. Skriv guider för hur man löser de vanligaste problemen och ha en FAQ som besvarar återkommande frågor är några exempel på hur du kan vara proaktiv. Genom att vara proaktiv på det här sättet visar du att du verkligen bryr dig om dina kunder, vilket bygger upp deras förtroende och lojalitet till ditt företag.

Skapa en företagskultur som fokuserar på kunden

Att bygga en företagskultur som fokuserar på kunderna är ett viktigt steg för att minska churn. Varje anställd, oavsett vilken position man har, bör ha som mål att skapa bättre kundrelationer och nöjdare kunder. Man kan uppnå den här typen av kundfokuserad kultur genom att bygga en intern företagskultur som tillåter medarbetare att ta egna beslut och uppmuntrar samarbete mellan avdelningar. Ibland kan man behöva hjälp utifrån för att starta sin resa mot den företagskultur man är ute efter, och då kan det vara värt att anlita en expert som kan hjälpa till.

Lime Intenz är experter på förändringsledning. Vill du veta mer?

Håll koll på konkurrenterna

Inget företag arbetar ensamt i ett tomrum, oftast är man flera företag som kämpar om samma kunder. Därför är det viktigt att ditt företag noga följer sina konkurrenters erbjudande och i vilken riktning de väljer att utvecklas. Är dina konkurrenters pris bättre än ditt? Erbjuder de bättre leveransvillkor eller andra typer av tjänster än du gör? Ta dig tiden att analysera dina konkurrenter och se vad de gör annorlunda jämfört med dig själv. Kanske finns det inspiration att hämta till din verksamhet och vad du erbjuder?

Glöm inte bort sociala medier

För många företag är det självklart att man har en aktiv kundservice på sin hemsida och via telefon. Men tiderna förändras och kundernas användarmönster förändras även med tiden. För en del kunder är det därför viktigt att man kan nå företag via sociala medier så som Twitter, Facebook eller LinkedIn. Erbjud dina kunder en kontaktyta via sociala medier, var aktiv och svara på negativa recensioner samt samla in feedback från sociala medier. Med andra ord, låt dina kunder välja vilken kommunikationskanal de föredrar för att kontakta dig.

Vill du se hur Lime Chat kan hjälpa dig förbättra din kundkommunikation?

Hur kan Lime CRM hjälpa dig minska din churn?

Att hålla nere sin churn eller kundbortfall är en av de viktigaste saker ett företag kan göra för att fortsätta växa och bli mer framgångsrikt över tid. Du kan arbeta på att ta in nya kunder, men om kunderna lämnar ditt företag efter endast ett köp måste du ständigt jaga nya kunder för att hålla igång din verksamhet. Genom att arbeta proaktivt och skapa en kundfokuserad organisation blir det enklare att behålla befintliga kunder och du slipper jaga nya kunder hela tiden.

Med hjälp av Lime CRM kan ditt företag enkelt följa upp vad ni sagt, gjort och lovat era kunder samt få en gemensam bild av kunden och dess behov. Att ha en gemensam bild på kunden och dess behov förbättrar kundens upplevelse under hela sin kundresa, oavsett vilken kommunikationskanal kunden väljer att kontakta dig i. Med Lime CRM sätts kunden automatiskt i rampljuset, vilket gör det lättare att skapa en kundfokuserad företagskultur. Genom att involvera hela företaget i kundupplevelsen kommer du med tiden få lojalare kunder och minskad churn.

Vill du veta mer vad Lime CRM kan göra för just ditt företag?

Vill du minska din churn?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!