HemInspirationArtiklarSå utmärker du dig i en värld av B2B

Så utmärker du dig i en värld av B2B

I dagens värld av B2B räcker det inte att bara sälja och annonsera en fantastisk produkt eller tjänst. Med största sannolikhet finns det redan ett flertal andra företag som erbjuder en liknande lösning och för att få din målgrupps uppmärksamhet behöver du stärka ditt företags kvaliteter utöver er produkt och marknadsattribut. Här är våra fyra bästa tips på hur du utmärka dig i den hårt konkurrensutsatta B2B världen!

Vill du få mer tips på hur du kan lyckas med din försäljning?

Anställ rätt personer, och få dom att stanna

Att rekrytera rätt personer är väsentligt för företagets framgång, vilket är varför du måste lägga stor vikt vid rekryteringsprocessen. Det är viktigt att lära känna de olika kandidaterna och ta reda på deras motiv för att söka den utlysta tjänsten. Och ännu viktigare, låt även kandidaten lära känna ditt företag för att kunna skaffa sig en egen bedömning ifall ditt företag är en bra match för dem. Var ärlig och transparent med kandidaten när du diskuterar rollen och ansvarsområden för att säkerhetsställa att kandidaten får en tydlig bild av vad som förväntas av rollen.

När du väl funnit din perfekta kandidat kommer den största utmaningen, nämligen att behålla dina talanger inom organisationen. Håll dina anställda drivna genom att ta reda på vad som motiverar dom och inför dessa incitament. Motiverade medarbetare är mer kreativa och ger bättre resultat. Det är dem som kommer att främja innovation och få er att sticka ut i konkurrensen.

Erbjud dina kunder exceptionell kundtjänst

Undersökningar har visat att 70 procent av kunder är mer benägna att komma tillbaka ifall de är nöjda med den kundtjänst de fått. Men å andra sidan, mer än varannan kund har visat sig ha övervägt att byta leverantör på grund av bristfällig kundtjänst. Dessa siffror visar på vilken stor påverkan din kundtjänst kan ha på ditt företags framgång.

Lär känna din kund. Ta reda på vad de gör, vilka produkter eller tjänster de använder och hur du kan hjälpa dem i deras dagliga verksamhet. Ta reda på deras största utmaningar och fundera på hur du kan hjälpa dem att övervinna dem.

Håll dina kunder välinformerade genom att regelbundet skicka information och uppdateringar om dina produkter och tjänster, men sluta inte där. Var inte rädd för att gå ett steg längre och skicka en personlig födelsedags- och julhälsning till din kund. Du kommer att bli förvånad över hur ett litet initiativ som detta kan förvandla din kund till en lojal och långsiktig kund.

Sist men inte minst, håll alltid vad ni har lovat. Om ni har lovat en kund eller prospekt att ni ska ringa dom, gör det! Ingen tycker om att känna sig bortglömt eller bortprioriterad. Genom att använda er av ett CRM-system blir det enklare att hålla koll på vad som sagts till kunder vid kontakter, så ni inte bryter några löften av misstag.

Visa upp ert varumärkes personlighet

Ju hårdare konkurrensen är, desto viktigare blir ert varumärke. Att konsekvent visa upp varumärkets personlighet och tonfall blir avgörande. Varumärkets personlighet är de karaktärsdrag som formar kundens bild av er. Att ha en tydlig varumärkspersonlighet är ett av de mest effektiva sätten att få kontakt med er målgrupp och skapa ett förtroende.

Tänk på hur ni kommunicerar med era kunder, speciellt vilken ton ni använder er av. Er ton kan påverka hur er publik och målgrupp uppfattar ert budskap.  Ert tonfall kan vara finurligt, djärvt, passionerat, känslosamt eller avslappnat, välj det som passar er bäst! Det viktiga är att tonen går i linje med er varumärkespersonlighet och att ni är konsekventa med er ton när ni kommunicerar i olika kommunikationskanaler.

Tänk inte bara på ert resultat

Många av dagens kunder är mer benägna att stödja ett företag som arbetar för mer än bara sina egna ekonomiska intressen och som ger tillbaka till samhället. Faktum är att 92 procent av kunder tycker att företag som stödjer en social eller miljömässig sak eller verksamhet är mer tilltalande än de företag som inte gör det. Det är också ett sätt att vinna kundens förtroende, 64 procent av kunder är mer benägna att lite på ett företag som ha liknande värderingar som de själva.

Hitta en fråga som är viktig för ert företag och agera! Ni kan exempelvis samarbeta med en lokal skola genom handledning eller mentorprogram. Eller i stället för att köpa oönskade julklappar till dina anställda kan ni låta dem donera till en sakfråga som ligger dem nära om hjärtat i företagets namn.

Att ge tillbaka till samhället är ett utmärkt sätt att visa era kunder att deras pengar är väl använda. I gengäld kommer ni vara en självklarhet för kunden, samtidigt som ni ökar er goodwill och blir mer lönsamma.

Genom att tänka utanför lådan, och förbi bara produkter och priser kan ni erbjuda era kunder något som er konkurrenter inte kan, och på så sätt bygga starkare affärsrelationer. Börja med något av tipsen ovan för att få en konkurrensfördel. Detta tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer att få era konkurrenter att blekna i jämförelse.

Vill du ha mer tips på hur du kan öka din försäljning inom B2B? 

Vill du öka din försäljning?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!