HemInspirationArtiklarSystemen som bär verksamheten – Därför lirar ERP och CRM bättre tillsammans

Systemen som bär verksamheten – Därför lirar ERP och CRM bättre tillsammans

Enterprise Resource Planning (ERP), är kanske ett av de mest kända och använda affärssystemen i affärsvärlden. I sin enklare form är ERP-system ett verktyg för resurshantering; ett administrativt stöd som samlar data från verksamhetens olika delar. CRM-system utgår å andra sidan från kunden och dennes interaktion med företaget. Många undrar ofta om ett IT-stöd för kundrelationer är något som behövs när organisationen redan använder ett omfattande ERP-system. I den här artikeln förklarar vi vilka luckor CRM och ERP kan fylla åt varandra, samt hur integrationer systemen sinsemellan bidrar till att öka värdet från respektive system.

Vill du få mer insikt i vad ett CRM-system kan göra för ert ERP?

Vad är ERP?

Det kan underlätta att känna till att ERP och CRM på systemspråk delas in i olika kategorier: back-office och front-office. ERP-system klassas som ett back-office. Det innebär hantering av aktivitet som inte är direkt kundrelaterad så som produktionslinjer, personalresurser, lagerhantering eller inköp. Ett front-office system hanterar å andra sidan kundinteraktioner så som försäljning, supportärenden och kontaktuppgifter. Nuförtiden är skillnaderna inte helt isolerade mellan back-office och front-office då funktionaliteten i vissa fall sträcker sig längs hela kundkedjan.

Det första digitala affärssystemet dök som så mycket annat upp under IT-boomen på 90-talet. Det var i alla fall då själva begreppet Enterprice Resource Planning (ERP) myntades. Historien sträcker sig dock till början av industrialiseringens 1900-tal, då idén föddes om att samla resurs- och produktionsdata vid fabrikstillverkning.

ERP syftar helt enkelt till att öka företagets lönsamhet genom att optimera tillgängliga resurser och minska kostnader för företaget.

Vad är CRM?

Customer Relationship Management (CRM) som idé är en något yngre företeelse än ERP, men de tidiga systemen dök även de upp under 90-talet. Som beskrivits ovan är CRM-system alltså att räkna som front-office, där all typ av kundinteraktion registreras för att bygga långsiktiga relationer. CRM-system bygger på filosofin att nöjda kunder drar till sig nya kunder eftersom de pratar gott om företaget. Genom ordning och reda i kunddatan är det möjligt att personanpassa kommunikation, aktiviteter och erbjudanden, och är anledningen till att CRM-system kommit att bli affärskritiskt för många organisationer.

Där ERP fokuserar på att kapa kostnader och optimera resurser, syftar CRM till att öka företagets lönsamhet genom att driva sälj- och marknadsaktiviteter.

ERP och CRM tillsammans

Specialiserade flöden

Att vårda kundrelationer har visat sig vara starkt affärsdrivande. Även om ERP system i vissa fall erbjuder enklare kundhantering, är integrationer mellan ERP och fullskaliga CRM-system vanligt för att möta det moderna företagets komplexa behov.

Dessutom går trenden mot specialiserade integrationer, vilket innebär att trubbiga modullösningar i högre utsträckning väljs bort. Ett tilltagande fokus läggs i stället vid att skapa strömlinjeformade flöden och sömlösa övergångar mellan olika funktioner. Det spelar alltså mindre roll att du har ett riktigt bra ordersystem i ditt ERP och desto större roll att orderbokningen funkar med dina andra system, så att du smidigt kan fortsätta på nästa steg.

Slipp flaskhalsar och dubbla datauppsättningar

På samma spår är en fördel med ett integrerat CRM och ERP-system en decentralisering av data och administration inom organisationen. Ett exempel kan vara att säljkåren, som arbetar front-office, kommer använda ert CRM-system. Med rätt form av integration skickas datan vidare och uppdaterar ERP-systemet, varpå exempelvis ekonomiavdelningen tar vid med back-office-aktiviteter. På samma sätt kan en smart koppling mellan CRM och ERP förse supporten med data om exempelvis faktureringshistorik och status.

Genom att integrera CRM och ERP distribueras information mellan alla avdelningar och ni slipper flaskhalsar och luckor i flödet. Dessutom undviker ni dubbla uppsättningar av data på grund av bristfälligt synkade system, något som snabbt leder till kontrollförlust och merarbete.

System att växa med

För en del kan det tyckas vara en överdrift att satsa både på ett ERP-system och ett CRM-system. Är det verkligen en smart fördelning av resurser att investera i flera system? Svaret är kort och gott, ja. Dessutom är fullskaliga system inte så överdrivet omfattande som de kan ge intryck av, utan är snarare bara mer anpassningsbara. Det innebär att ni slipper onödiga funktioner som inte behövs, och efterhand som ni växer kan ni lägga till nya istället. Att ha anpassade integrationer utifrån era flöden är A och O för att få ut fullt värde av era programvaruinvesteringar. Inte minst för ett hållbart och effektivt arbetssätt när företaget, och er tillhörande data, skalar upp.

Vill du knyta ditt befintliga ERP-system till ditt CRM?

Vill du ha en bättre ERP lösning?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!