HemInspirationVideosLime CRM: En introduktion till plattformen

Video

Lime CRM: En introduktion till plattformen

Share

Lime CRM är en branschspecifik lösning som stödjer dig genom hela kundresan. Med en rad funktioner för både sälj, marknad och kundtjänst kan Lime CRM anpassas efter din bransch och unika arbetsflöden.