Verkkojohtamisjärjestelmillä on kasvava tarve pysytellä jatkuvasti digitalisoituneemman maailman tahdissa. Yritysten on yksinkertaisesti tehostettava prosessejaan, ja ohjelmistoista on tulossa suosituin strategia sen toteuttamiseen. Työmääräysten hallintaprosessi ei ole poikkeus, ja markkinoilla onkin useita järjestelmiä, jotka automatisoivat osia tästä prosessista. Tässä artikkelissa luetellaan neljä verkko-ohjelmiston käytön etua työtilausten hallinnassa ja seurannassa.

Mikä on työmääräysten hallintajärjestelmä?

Työmääräys on asiakirja, joka sisältää tietoja tietystä tehtävästä ja selventää, kuinka kyseinen tehtävä suoritetaan. Työmääräys voi sisältää ohjeita paikasta, ajasta, laajuudesta, odotuksista ja siitä, kenelle tehtävä on osoitettu.

Työmääräysten hallintajärjestelmä tekee työtilausten luomisesta, jakelusta ja hallinnasta digitalisoitua ja tehokkaampaa, koska se automatisoi prosessin toistuvia osia. Työmääräysten hallintajärjestelmä mahdollistaa työtilaustietojen seurannan ja hallinnan reaaliaikaisen seurannan ja tilapäivitysten avulla. Järjestelmä dokumentoi myös kaikki aiemmat työtilaukset ja voi sisältää myös tietoa käytetyistä resursseista ja palautetta tehdystä työstä.

Työtilaus onnistuu parhaiten, kun prosessi etenee sujuvasti vaiheesta toiseen. Hyvän työtilausjärjestelmän käytöllä on useita etuja ja se auttaa välttämään korkeita kustannuksia, ylimääräistä manuaaliseen työhön käytettyä aikaa ja laitteiden seisokkeja.

Koe Lime Work Order

Työmääräysten hallintajärjestelmän käytön edut

Työtilausjärjestelmä yksinkertaistaa työmääräysten suunnittelua ja hallintaa. Se mahdollistaa myös tulevan suunnittelun ja resurssien sekä kunnossapitotöiden arvioinnin dokumentoimalla aiemmat työt ja helpottamalla analysointia.

  1. Tehokkuus johtamisessa ja viestinnässä

Hyvin toimiva työtilausten hallintajärjestelmä on yksi varmimmista tavoista lisätä tehokkuutta, koska se vähentää manuaalista työtä ja poistaa valvonnan tarpeen. Se mahdollistaa kiinteistöpäälliköille ennaltaehkäisevän lähestymistavan kunnossapitoon, koska he voivat seurata kaikkia töiden ja laitteiden tiloja reaaliajassa ja siten priorisoida työmääräyksiä paremmin. Esimiehet saavat myös automaattisesti hälytyksen palvelupyynnöistä, tilanmuutoksista ja hätätilanteista, joten he pystyvät reagoimaan tällaisissa tilanteissa nopeasti. Järjestelmä mahdollistaa myös tehokkaan viestinnän kiinteistöpäälliköiden, huoltotyöntekijöiden ja loppukäyttäjien välillä.

 

Asiakkaamme Veidekken toimisto- ja kenttätyöntekijät käyttävät Lime Work Order -järjestelmää helpottaakseen työtilausten hallintaa ja heidän vuorovaikutuksensa kaikkien asiakkaiden kanssa on parantunut.

Koe Lime Work Order

 

 

  1. Huoltotyöntekijöiden tuottavuus

Verkkopohjainen työmääräysjärjestelmä on loistava tuki huoltotyöntekijöille, koska he voivat kenttätehtävissä tarkastella työmääräyksiä ja tilapäivityksiä reaaliajassa, millä tahansa laitteella. Koska kaikki tarvittavat tiedot ja tarkemmat ohjeet löytyvät digitaalisesta työtilauslomakkeesta, huoltotyöntekijät voivat aloittaa työt välittömästi ilman viivettä. He voivat myös tehokkaasti päivittää työtehtävän tilan ja raportoida tehtävän yksityiskohdista mobiililaitteella työn valmistuttua.

  1. Ennaltaehkäisevä huolto vähentää kustannuksia

Sujuvampi työtilausprosessi vähentää ylläpitokustannuksia, kun tehtävään on mahdollista valita älykkäästi sopivalla kokemuksella ja palkkiotasolla varustettu kunnossapitotyöntekijä. Lisäksi tehtävään voidaan valita sopivalla etäisyydellä työpaikasta oleva työntekijä. Tämä minimoi työtilauksen suorittamiseen käytetyn kokonaisajan ja resurssit.

Hyvin suunniteltu laitteita valvova huolto-ohjelma ja työmääräysjärjestelmä antavat työntekijöille mahdollisuuden tehdä enemmän ennaltaehkäisevää huoltoa kuin kalliita hätäkorjauksia. Tämä myös pidentää laitteiden käyttöikää, vähentää seisokkeja ja pienentää siten kustannuksia.

  1. Parempaa suunnittelua ja budjetointia tietojen avulla

Työtilausten hallintajärjestelmät voivat kerätä ja mitata tietoja sekä aiempien työtilausten toteutuneita suorituksia. Johto voi käyttää näitä tietoja tehdäkseen päätöksiä sekä suunnitellakseen resursseja ja tulevaisuuden budjettia. Järjestelmää voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevän huollon ajoittamiseen odottamattomien vikojen ja vaihtojen välttämiseksi. Aikataulutus on automatisoitu ja perustuu edellisten työmääräysten aikaisempiin tietoihin.

Miksi tarvitsen työtilausten hallintajärjestelmän?

Kuten tässä artikkelissa luetellut edut viittaavat, tarpeisiisi sopiva työmääräysjärjestelmä voi automatisoida osia prosessista ja parantaa tiedonkulkua kaikkien mukana olevien osapuolten välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvin toimiva työmääräysjärjestelmä tarjoaa sinulle seuraavat edut:

  • Automaattinen valvonta ja laitteiden seuranta minimoivat manuaalisen työn.
  • Kentällä olevien huoltotyöntekijöiden pääsy kaikkeen tietoon parantaa tuottavuutta.
  • Ennaltaehkäisevä huolto pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää kustannuksia.
  • Tallennetut työmääräysten tiedot mahdollistavat paremman suunnittelun ja budjetoinnin tulevaisuutta varten.

 

Lue lisää samankaltaisista aiheista

Kolme tapaa järkevämpään työtilausten hallitaan

5 tapaa parantaa tehokkuutta kenttäpalveluiden hallinnan avulla