Tarpeiden kartoitusta tunnistamalla haasteet

Rakennusalalle laasti- ja hiekkatuotteita valmistava Fescon huomasi, että heidän liiketoiminnalleen hyvin tärkeät tarjousten lähetykset eivät aina vastanneet kaivattua korkeaa laadullista tasoa. Tämä johtui suuresti siitä, että tarjouspohjien tietojen päivitykset tehtiin manuaalisesti ja myyjien omalla vastuulla. Tarpeena oli siis yhtenäiset tarjouspohjat ja toimintatavat kaikille myyjille.

Limellä aloitettiin CRM-järjestelmän kehitys, joka ratkaisisi seuraavat haasteet:

  • Tarjousten tiedon vaihteleva laatu. Järjestelmästä tulisi olla mahdollista päivittää automaattisesti oikeat tiedot tarjouksille.
  • Työntekijöiden vaihtelevat toimintatavat. Järjestelmän tulisi auttaa toimintatapojen yhtenäistämisessä ja tarjous- ja myyntiprosessin selkeyttämisessä.
  • Myynnin vajaa ennakointimahdollisuus. Myyntiä ja myyntiaktiviteetteja tulisi pystyä seuraamaan ja ennakoimaan paremmin.

Työprosessien tueksi räätälöity CRM-ratkaisu

Fesconille on kehitetty kartoitettujen haasteiden perusteella heidän toimintaansa räätälöity järjestelmä, joka nopeuttaa ja yksinkertaistaa päivittäisiä tehtäviä. Juuri koska järjestelmä tukee työtehtäviä, on sen käyttöönotto mennyt hyvin ja työntekijät eri rooleissa, kuten myynnissä, asiakaspalvelussa ja tuotannossa, näkevät sen tuomat hyödyt.

Fesconin käyttämässä Lime CRM:ssä on nyt automaattisesti päivittyvät tarjouspohjat, joiden avulla myyjien ei itse tarvitse muistaa päivittää kaikkia tietoja tarjouksiin. Tiedot tulevat suoraan järjestelmästä ja tarjouksien pohja on aina ajan tasalla kaikille myyjille. Tämä estää vanhan tiedon joutumista tarjouksille ja näppäilyvirheiden tekemistä. Koska tarjousten teko eri rakennushankkeisiin on iso osa Fesconin myyjien työtä, on tämä ominaisuus todella toivottu.

Tärkeä osa CRM-järjestelmää on myös integraatio FaktaNet-palveluun, jonka kautta rakennusprojektit- ja hankkeet saadaan Lime CRM:ään. Näin Fesconin myyjät näkevät mahdolliset hankkeet ja voivat valikoida, mihin he lähettävät tarjouksen. Myös Lime CRM:n suodatusfunktio on kovassa käytössä, jotta työntekijät voivat nopeasti nähdä ainoastaan tiettyjen ominaisuuksien omaavat projektit.

”Olemme saaneet tarjouspohjamme vakiomuotoon, eikä niissä ole enää sisältövirheitä. Pidän sitä yksittäisenä tärkeimpänä osana Lime CRM -kokonaisuuttamme, sillä se säästää aikaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.”

Mikko Jomppanen, myyntiryhmäpäällikkö

Toimintatapojen kehitys

Fesconilla on eteenpäin katsova asenne ja haluaa aktiivisesti kehittää niin CRM-järjestelmää kuin toimintatapojaan. He ovat luoneet ympäristön, jossa työntekijät ovat avoimia jatkuvalle kehitykselle ja työntekijät saavat myös olla vaikuttamassa muutokseen. Kehitystä edistäviä toimintoja on monia:

Palautekanava työntekijöille. Jotta CRM-järjestelmä pysyy ajan tasalla ja tukee hyvin erilaisia työtehtäviä, on työntekijöille lisätty palautekanava Lime CRM:ään. Kehitysehdotukset käydään läpi tasaisin väliajoin Limen konsulttien kanssa ja niihin puututaan nopeasti. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa heidän käyttämän järjestelmän toimintoihin ja käyttäjäystävällisyyteen.

Myynnin seuranta ja ennakointi. Myyntiaktiviteettien ja myyntiputken seuraaminen antaa niin myynnin johdolle kuin myyjillekin mahdollisuuden ennustaa tulevaa myyntiä ja sen kehitystä. Tulevan ennakointi auttaa prospektien ja asiakkuuksien proaktiivisessa työstössä. Myynnin seuranta ja sen analysointi antaa myös hyvät mahdollisuudet toimintatapojen kehittämiselle.

Tarjousprojektien valikointi. Tulevaisuudessa Fesconin on tarkoitus hyödyntää Lime CRM:ää FaktaNet-integraation kautta näkyvien rakennushankkeiden arvioimiseen. Aikaisempia projekteja analysoimalla voi myös arvioida, minkä tyyppiset projektit ovat tuottoisimpia. Tämän tiedon avulla myyjät voivat valikoida tarkemmin, mihin hankkeisiin tarjouksia on kannattavin lähettää.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kuin Fescon?

Fescon Oy

Fescon on rakennusalan laasti- ja hiekkatuotteiden ja -palveluiden suurin kotimainen valmistaja.

Ei tuhlata aikaa

Keskustellaan sinulle täydellisesti sopivasta ratkaisusta, jonka avulla houkuttelet lisää asiakkaita ja teet nykyisistä asiakkaistasi uskollisia lähettiläitäsi. Kello käy.