Intuitiivinen järjestelmä laitteiden seurantaan ja asiakashallinnan edistämiseen. OneMed on saanut käyttöönsä tarpeisiinsa räätälöidyn CRM-järjestelmän.

Haasteet – Terveydenhuoltoalan vaatimukset

OneMed toimittaa tarvikkeita ja laitteita julkisen ja yksityisen terveydenhuollon käyttöön. Toimitettavat tuotteet voivat olla kaikkea kasvomaskeista ja kumihanskoista isoihin laitekokonaisuuksiin. Haasteita tiedon loogiseen säilyttämiseen ja yksinkertaiseen löydettävyyteen tuo monet terveydenhuoltoalan ominaisuudet:

  • Regulaatiot ja vaatimukset tuotteisiin ja erityisesti terveydenhuollon laitteisiin.
  • Erilaiset liiketoimintamallit, kuten pidemmät sopimukset tarvikkeille ja yksittäiset kaupat laitetoimituksille.

Haasteena on saada käyttöön yksinkertainen järjestelmä, joka vastaa eri käyttäjien, eli myyjien ja palvelupuolen henkilöstön, käyttötarpeisiin. Toimialan ominaisuudet edellyttävät CRM-järjestelmän kustomointia, jotta prosessit toimivat sulavasti ja tieto on mahdollista dokumentoida oikealla tavalla.

Tarpeet – Myynti ja palvelu

OneMedillä palvelu- ja myyntiosastot käyttävät CRM-järjestelmää, joten tiedon dokumentoinnin ja käsittelyn pitää vastata molempien tarpeisiin.

Palvelun puolella CRM-järjestelmästä pitää helposti päästä seuraamaan huoltoja ja mahdollisia vaaratilanteita laitteiden käytössä. Viranomaismääräysten mukainen dokumentointi on olennaista laitehuolloissa tai tilanteissa, kuten jos tuotteita joudutaan vetämään takaisin käytöstä. Dokumentoinnin lisäksi CRM toimii laiterekisterinä ja huoltojen seurannan työkaluna. Tämä tarkoittaa, että reklamaatioiden käsittely pitää onnistua sujuvasti CRM-järjestelmässä.

Lime CRM on ensin ollut palvelun työkalu, mutta on sittemmin laajennettu myös myynnin käyttöön. Lime valikoitui oikeaksi, sillä siihen sisältyy tarpeelliset myynnin työkalut ja tiedon kulku myynnin ja palvelun välillä yksinkertaistui. CRM-järjestelmässä myyjien pitää helposti tiedon perusteella tunnistaa myyntimahdollisuudet ja sopimusten loppumisajankohdat, jotta he voivat tehdä toimenpiteitä ajoissa. Järjestelmän pitää myös taipua erilaisiin myyntiprosesseihin ja näyttää myyjille selkeä yleisnäkymä yksittäisistä laitemyynneistä ja pitkäaikaisista hankintasopimuksista. Asiakaskäyntien raportointia ja historiamerkintöjä tehdään paljon liikkeessä, eli mobiilikäyttöinen CRM on suuri etu.

Ratkaisu – Asiakas- ja laitetiedot yhdessä paikassa

OneMedille on räätälöity heille sopiva Lime CRM -järjestelmä, joka ottaa huomioon alan regulaatiot. Yksi tärkeimmistä CRM-järjestelmän tehtävistä on kuitenkin tiedon säilyttäminen ja sen yksinkertainen jakaminen. Yritys ei ole riippuvainen työntekijöiden tuntemasta tiedosta, vaan järjestelmään kirjattu historia ja muu tieto välittyy helposti uusille työntekijöille.

”Lime CRM on intuitiivinen ja helposti lähestyttävä järjestelmä. Siirtyminen paikasta toiseen ja tiedon hakeminen toimii hyvin loogisesti.”

Juha Kallioniemi, talouspäällikkö, OneMed

CRM-ratkaisu vastaa hyvin myynti- ja palveluosastojen tarpeisiin, ja työntekijät näkevät tarvitsemansa ajankohtaiset asiakas- ja tuotetiedot muutamalla napsautuksella. Heidän ratkaisusna sisältää seuraavat asiat:

  • Selkeän myyntiputken ja myyntimahdollisuudet. Myyjät näkevät erityyppiset prosessit helposti järjestelmästä, joka myös ilmoittaa myyntimahdollisuuksista ja tärkeistä tehtävistä. Integraatio BI raportointityökaluun mahdollistaa myös näiden visualisoinnin.
  • Mobiilin CRM:n. Myyjät voivat nähdä asiakastietoja ja kirjata historiamerkintöjä CRM-järjestelmään mobiililaitteella, kun he ovat liikkeessä asiakaskäynneillä.
  • Uutiskirjetyökalun ja ERP:n integraatiot. Postitukset ja asiakastyytyväisyyskyselyt lähetetään Lime Newsletterin avulla, joka tuo tilastot suoraan CRM:ään. Myös ERP:stä tuodaan asiakastietoa, jotta tieto saadaan mahdollisimman hyvin keskitettyä.
  • Dokumentoinnin regulaatioiden mukaisesti. Järjestelmä auttaa huomioimaan pakolliset vaatimukset laitteiden ja muiden tuotteiden dokumentointiin.
  • Laiterekisterin ja huollot. Konealalle tehdystä CRM-järjestelmästä on helppo seurata laitteiden tilaa, reklamaatioita ja huoltotöitä.

OneMed on tyytyväinen heidän tarpeisiinsa sovitettuun CRM-järjestelmään, joka antaa heille selkeän tavan käsitellä asiakas- ja tuotetietoja. Järjestelmää kehitetään myös jatkuvasti Limen kanssa yhteistyössä uusien tarpeiden ilmetessä.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kuin OneMed?

OneMed

OneMed toimittaa terveydenhoitoon tarvittavia tuotteita ja laitteita julkisen ja yksityisen terveydenhuollon käyttöön.

Ei tuhlata aikaa

Keskustellaan sinulle täydellisesti sopivasta ratkaisusta, jonka avulla houkuttelet lisää asiakkaita ja teet nykyisistä asiakkaistasi uskollisia lähettiläitäsi. Kello käy.