Toppi avasi meille yksityiskohtaisesti koko myynti- ja toimitusketjunsa, ja siitä mallinnettiin juuri heidän intressejään palveleva työvirta. Lime CRM saatiin vahvistamaan Toppilla myönteisiksi koettuja toimintatapoja ja työn sujuvuus on parantunut kun kaikki tieto on samassa paikassa.

Odotukset uudelta CRM-järjestelmältä

Oy Toppi Ab on valmistavan teollisuuden perheyritys ja hyvin perinteinen asiantuntijamyyntiorganisaatio. Heillä on kuitenkin laajan vakiotuotevalikoiman lisäksi merkittävää mittatilaustyönä tehtävää tuotantoa ja myyntiä, mikä asettaa lisävaatimuksia myyntiputken hallintaan käytettävälle ohjelmistolle.

Toppin tarpeet CRM-järjestelmälle olivat seuraavat:

  • Tieto haluttiin yhteen paikkaan monista erilaisista tietolähteistä. tarkoituksena on saada koko työvirta ja tuotteisto mallinnettua järjestelmään.
  • Parhaan lisäarvon saavuttamiseksi tietoteknisen ratkaisun tulisi heijastaa mahdollisimman tarkasti yhteisön työvirtoja ja vahvistaa myönteisiksi koettuja toimintatapoja.
  • Sisäisten työskentelyrutiinien luominen uuden järjestelmän ympärille. Mikäli käyttö jää vähäiseksi, järjestelmän sisältämään tietoon ei synny täyttä luottamusta ja järjestelmään sijoitetun rahan tuottama lisäarvo vaarantuu.
“Loistava työkalu. Tulee oikeassa vaiheessa homma oikean henkilön pöydälle”
Kai Suokko, Sales Director, Oy Toppi Ab

Myyntiprosessin kehittäminen

Myyjät käyttävät CRM-tietoa hyväksi käsitellessä palaverissa myyntiputkea, erityisiä asiakas-caseja ja vaikkapa myynnin pitäessä aivoriihtä tuotepuolen kanssa siitä, mikä materiaali olisi sopivin asiakkaan erityistarpeeseen.

Tapaamistiedot voidaan suodattaa ja huolehtia CRM-järjestelmän toiminnoin, että ajoittaiset ”mittaritapaamiset” tulee hoidettua kolmen kuukauden välein. Asiakassegmentoinnin avulla voi asettaa erilaisia asiakashoitomalleja eri asiakasryhmille.

Mitä tapaamisiin tulee, myyjien fiilis asiakkaalle lähtiessä on nyt parempi, koska järjestelmästä voi kerrata koko ostohistorian, aktiviteetit ja mitä on aiemmin sovittu.

Toppilla on myös otettu käyttöön Lime Marketing, jolla voi hoitaa asiakasviestintää myynnin ohella. Helpon asiakassegmentoinnin avulla tuotekampanjoita voidaan kohdistaa oikeille kohderyhmille.

Hyötyjä koko organisaatiolle

Käytännön aherrus on helpottunut tietojärjestelmän ollessa apuna. CRM-järjestelmän automatiikasta on saatu varmuutta töiden järjestelemiseen ja myynnin johdon mahdollisuus seurata tilannetta ja puuttua pullonkauloihin on helpottunut.

Kustomoitujen tilausten työvirta. Tilauksen tai tarjouspyynnön valmistelu vaatii paljon teknistä tietoa, ja aiemmin ongelmana oli laajojen tuotekohtaisten esitietolomakkeiden käsittely. Nyt tuo kaikki näkyy ja on suodatettavissa CRM-järjestelmässä, ja myyntijohtajan on helppo tarkastella, mitä kaikkea milloinkin on tarjouslaskennassa.

Tarjouspyyntöjen hallinnointi. Ennen CRM-aikaa oli toisinaan mahdollista, että Toppi päätyi tekemään kilpailevia tarjouksia omille tarjouksilleen. Saman tuotteen tarjouspyyntö saattoi tulla heille useilta alihankkijoilta, eivätkä myyjät tienneet, onko samalle tilaukselle laskettu jo aiemmin tarjousta eri ostajalle. Nyt nähdään heti, jos identtinen tarjous on jo laskettu, eikä yksi myyjä ala laskemaan uudestaan sellaista, minkä kollega on jo kerran hoitanut.

Yksinkertainen reklamaatioiden hoito. Reklamaatiolomakkeelta tulleille tapauksille luodaan soveltuvista asiantuntijoista koostuva työryhmä selvittämään ongelmaa. Reklamaatioiden käsittely on nopeutunut ja määrä vähentynyt, sillä strukturoidulla työskentelyllä on saatu pureuduttua asioihin ja selvitettyä, miten ongelmat voidaan jatkossa välttää.

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia kun Toppi?

Oy Toppi Ab

Oy Toppi Ab on vuonna 1953 perustettu kotimainen muoviteollisuusyritys. Toppi valmistaa letkuja, putkia, profiileja ja moniputkikaapeleita sekä teollisuuden että kuluttajien käyttöön.

Ei tuhlata aikaa

Keskustellaan sinulle täydellisesti sopivasta ratkaisusta, jonka avulla houkuttelet lisää asiakkaita ja teet nykyisistä asiakkaistasi uskollisia lähettiläitäsi. Kello käy.