Er is een groeiende behoefte aan online managementsystemen om de steeds meer gedigitaliseerde wereld bij te kunnen blijven. Bedrijven moeten hun processen simpelweg efficiënter maken en software wordt de populairste strategie om dit te doen. Het werkorderbeheerproces is hier geen uitzondering op en er zijn veel systemen op de markt die delen van dat proces automatiseren. In dit artikel noemen we vier voordelen van het gebruik van online software voor het beheren en volgen van werkbonnen.

Wat is een werkbonnen app?

Een werkbon is een document dat informatie geeft over een specifieke taak en beschrijft hoe deze taak moeten worden voltooid. Een werkorder kan instructies bevatten over de locatie, tijd, omvang, verwachtingen en aan wie de taak is toegewezen.

Een werkorder app digitaliseert het aanmaken, distribueren en beheren van werkbonnen en maakt ze efficiënter, omdat het herhaaldelijke delen van het proces automatiseert. Een werkorder app maakt het mogelijk om werkorderinformatie te volgen en te beheren met realtime tracking en statusupdates. Het systeem documenteert ook alle eerdere werkorders en kan de gebruikte middelen en feedback over het uitgevoerde werk bevatten.

Een werkorder is het meest succesvol wanneer het proces soepel van de ene stap in de volgende overgaat. Een goed werkbonnen app heeft meerdere voordelen en helpt hoge kosten, overbodige extra tijd die wordt besteed aan handmatig werk en uitval van apparatuur te voorkomen.

Lees meer: 

5 manieren om de efficiëntie te verbeteren met field service management

Voordelen van het gebruik van een werkbonnen app

Een werkbonnen app vereenvoudigt de planning en het beheer van werkorders. Het maakt ook toekomstige planning en schatting van middelen en onderhoudswerk toegankelijk, door eerder werk te documenteren en het gemakkelijk te maken om het te analyseren.

1. Efficiëntie in beheer en communicatie

Het hebben van een geavanceerd werkorder software is een van de beste manieren om de efficiëntie te verhogen, omdat het handmatig werk vermindert en toezicht niet nodig is. Het stelt faciliteitsmanagers in staat om een preventieve benadering voor onderhoud te hebben, omdat ze alle werk- en apparatuurstatussen in realtime kunnen volgen en daardoor betere prioriteiten kunnen stellen aan werkbonnen. Managers worden ook automatisch geattendeerd op serviceverzoeken, statuswijzigingen en calamiteiten en kunnen daarom snel reageren in deze situaties. Het systeem maakt ook effectieve communicatie mogelijk tussen faciliteitsmanagers, onderhoudsmedewerkers en eindgebruikers.

 

De kantoor- en veldmedewerkers van onze klant Veidekke gebruiken Lime Work Order om eenvoudig werkorders te beheren en sindsdien hebben ze bij elke klantinteractie een hogere kwaliteit gezien.

Lees meer over Lime Work Order

2. Productiviteit voor onderhoudsmedewerkers

Een online werkordersysteem is een geweldige ondersteuning voor onderhoudsmedewerkers omdat ze, wanneer ze in het veld werken, met elk apparaat werkorders en statusupdates in realtime kunnen bekijken. Omdat alle benodigde informatie en specifieke instructies in de digitale werkorder staan, kunnen onderhoudsmedewerkers direct zonder vertraging aan de slag. Ook kunnen ze de werkstatus op een efficiënte manier bijwerken en wanneer ze klaar zijn details over het werk rapporteren op een mobiel apparaat.

3. Lagere kosten door preventief onderhoud

Een gestroomlijnd werkorderproces verlaagt de onderhoudskosten door intelligent te kiezen voor een onderhoudsmedewerker met een passend ervarings- en prijsniveau. Daarnaast kan voor de taak een medewerker op gepaste afstand van de werklocatie worden gekozen.  Dit minimaliseert de totale tijd en middelen die nodig zijn om een werkorder te voltooien.

Met behulp van een goed gepland programma voor onderhoud en een werkordersysteem om apparatuur te monitoren, worden werknemers in staat gesteld meer preventief onderhoud uit te voeren, in plaats van dure noodreparaties. Dit verlengt ook de levensduur van apparatuur, zorgt voor minimale uitvaltijd en verlaagt daardoor dus de kosten.

4. Verbeterde planning en budgettering met gegevens

Werkorderbeheersystemen kunnen gegevens en prestaties van eerdere werkbonnen verzamelen en meten. Deze gegevens kunnen door het management worden gebruikt om beslissingen te nemen en om een planning te maken voor middelen en een budget voor de toekomst. Het systeem kan ook worden gebruikt om preventief onderhoud te plannen om onvoorziene storingen en vervangingen te voorkomen. De planning is geautomatiseerd en gebaseerd op eerdere gegevens van eerder vastgelegde werkorders.

Waarom heb ik een werkbonnen app nodig?

Zoals de voordelen die in dit artikel worden genoemd suggereren, kan een werkordersysteem dat aan jouw behoeften voldoet delen van het proces automatiseren en de informatiestroom tussen alle betrokkenen verbeteren. Samengevat biedt een geavanceerd werkordersysteem je de volgende voordelen:

  • Geautomatiseerde monitoring en tracking van apparatuur minimaliseren handmatig werk.
  • Toegang tot alle informatie voor onderhoudsmedewerkers in het veld verbetert de productiviteit.
  • Preventief onderhoud verlengt de levensduur van de apparatuur en verlaagt de kosten.
  • Gegevens uit geregistreerde werkorders zorgen voor een betere planning en budgettering voor de toekomst.

Lime Work Order is het beste van twee werelden – de kracht en flexibiliteit van Lime CRM, gecombineerd met werkorderbeheer voor naadloze feeds. Alles in één systeem om je werkdag te vergemakkelijken.

Lees meer over Lime Work Order