HemInspirationArtiklarSå hjälper en modern AI Chatbot kundservice

Så hjälper en modern AI Chatbot kundservice

Artificiell Intelligens (AI) har snabbt tagit världen med storm och ChatGPT visade oss alla hur långt området har tagit sig på kort tid. Den riktiga sanningen är dock att avancerade AI-modeller har funnits inom kundservice under många år!

Stora språkmodeller (Large Language Models eller LLM) så som ChatGPT, visade världen att en intelligent chatbot och AI klarar av att ha naturliga konversationer med användare utan att det känns konstigt. Den här typen av AI är inte bara är en fin idé, utan har varit och är en viktig del av moderna företags verktygslåda för att ta hand om sina kunder på rätt sätt.

Vad är ChatGPT och hur fungerar det?

ChatGPT är en Large Language Model chatbot som på ett naturligt sätt interagerar med användaren genom sin konversation. ChatGPT bygger på en AI modell som heter GPT (Generative Pre-trained Transformer). Det är den AI modellen som ligger till grunden för skapandet av tydliga och kontextuella svar utifrån text och frågor från användaren.

GPT utvecklas av OpenAI och har funnits i flera versioner, GPT-4 är senaste versionen som släpptes i Mars 2023. OpenAI var tidigare kända för DALL-E, ett verktyg för att skapa bilder med hjälp av AI genom maskininlärning utifrån förslag från användaren. Som exempel med prompten “Renaissance painting of a person sitting in an office cubicle, typing on keyboard, stressed”, blir resultatet något som ser ut som en äkta bild från renässansen.

Eftersom ChatGPT är en generativ AI-modell kan den skapa nya meningar och innehåll varje gång du ställer en fråga. ChatGPT utgår helt enkelt från en stor databas och AI-modellen försöker lösa frågan du ställer på bästa sätt.

Vad skiljer på ChatGPT och AI chatbot för kundtjänst?

En AI chatbot är mjukvara skapad för att hantera konversationer med en människa, ofta via text-baserade verktyg så som live chat, appar för meddelanden (t.ex. WhatsApp) eller SMS.

AI chatbottar använder sig av Natural Language Processing (NLP), maskininlärning och andra typer av algoritmer för att förstå och svara på användarens fråga med relevant information.

En AI chatbot kan ha en konversation med användare och lära sig från den, vilket förbättrar kvaliteten på chatbotens svar över tid.

Det har aldrig varit enklare att bygga en avancerad chatbot med inbyggd AI än idag. Leverantörer så som Lime Connect, kan förse företag med chatbottar som kan svara med ett mänskligt sätt på en mängd kundrelaterade frågor snabbt och korrekt, vilket förbättrar interaktionen med kunden.

Även om ChatGPT och GPT-4 är imponerande i sin nuvarande form, är det bara början av resan för att fungera för företag och deras behov. Det finns risker med att använda en chatbot som är ansluten till en stor databas där svaren kan bli olika beroende på frågans utformning. En chatbot för kundservice använder din egna kunskap och databas för sin information, och efterlever de krav som finns på datasäkerhet, vilket oftast är ett bättre val för de flesta företagen.

Det betyder dock inte att det man inte kan lära sig från ChatGPT! GDPR-vänliga lösningar, så som AI Automation Hub från Lime Connect, utforskar olika sätt på hur man kan integrera kraften från GPT-4 utan att tumma på säkerheten för företagen och dess användare.

Dra nytta av tekniken i kundservice

Chatbottar har visat sitt värde i kundservice sedan tidigare, och företag som använder botar drar redan nytta av fördelarna det ger. Här är vad du missar om du inte redan har en chatbot i din kundtjänst!

En chatbot sparar tid, pengar och resurser genom att ta över och lösa rutinärenden samt assistera kunder med deras frågor, oavsett tid på dygnet.

En AI chatbot är också bättre att interagera med än vanliga chatbottar, eftersom den använder konversations AI och Natural Language Processing (NLP och NLU) för att svara på frågor. Den förstår kontext och tar sina svar från en databas istället för att bara följa ett förbestämt beslutsträd.

Den hjälper även med lead generation och skapar en personligare kundupplevelse. En chatbot kan samla in data, kvalificera leads, bygga upp kundprofiler och ge rekommendationer till kunder med mera.

Några av fördelarna med att använda en chatbot

Förbättrad kundinteraktion: Din hemsida har 20 sekunder på sig att fånga en besökares uppmärksamhet. Precis på samma sätt som en säljare gör i en butik, kan en chatbot skapa en interaktion med kunden när de besöker din sida för att guida dom vidare i sitt köp.

Kvalilficera leads: Genom att ställa rätt frågor och samla in kontaktinformation under en chat, kan en chatbot användas för att kvalificera leads. Låt din chatbot skicka intressanta leads direkt till ansvariga säljare för direkt återkoppling med kunden!

Minskar kostnader: En chatbot kan inte ersätta människor, men den kan minska kostnaden för kundservice med upp till 30%. Den svarar snabbare och exaktare på många av kunders frågor, vilket gör det möjligt för medarbetare att fokusera på andra viktiga uppgifter istället.

Funkar ihop med övrig kundtjänst: Koppla ihop chatboten med din nuvarande kundtjänst och skapa en perfekt lösning för kunder och medarbetare. Överlämningen från chatbot till medarbetare är snabb och enkel. Medarbetare kan övervaka hur den fungerar och vilka meddelanden den skickar, så inget missas i kommunikationen med kunden.

Tillgänglig dygnet runt: En chatbot kan svara på frågor direkt, oavsett vilken tid på dygnet det handlar om. Om dina kunder är aktiva utanför dina normala öppettider, kan den svara på enkla frågor eller rekommendera produkter till kunder. Klarar den inte frågan går det enkelt att hänvisa till kundservice när den är tillgänglig igen.

Följer ditt varumärkes tonalitet: När ett personligt möte inte är möjligt, kan den hjälpa dig framhäva ditt varumärkes röst. Du har full kontroll över din chatbot så du kan anpassa sättet den svarar på, allt för att passa in i ditt varumärkes framtoning.

Enkelt underhåll: När du väl har klarat av den första installationen kan du enkelt bevaka chatbotens konversationer och förbättra den över tid. Det är enkelt och smidigt utan krävande underhåll, allt i ett interface!

Så funkar en AI chatbot i kundservice

Lime Connect är den ledande leverantören av live chat och kundanpassade chatbots i Tyskland samt delar av Europa. Med Lime Connect får du en central inkorg för alla dina kommunikationskanaler där du har chat integrerat. Utöver en smidig och funktionell chattlösning har du även tillgång till avancerade AI chatbottar, direkt i mjukvaran.

Lime Connect AI chatbot är en självlärande lösning byggd och anpassad för kundtjänster. Den får sina svar från en central databas fylld med din information, som växer och förbättras över tid ju mer konversationer boten har med dina användare.

Det är en perfekt lösning för att ta en första kontakt med din hemsidas besökare eller för att hjälpa kunder med deras problem.

Ett exempel på hur det fungerar kommer från det tyska energiföretaget E-Werk Mittelbaden och deras chatbot EMI, som kommer från Lime Connect. EMI hjälper kunder med betalning, registrering och priser till exempel, vilket avlastar kundtjänsten från onödiga frågor från användare.

EMI hjälper en tysk kund flytta deras elavtal till en ny adress

EMI förstår skrivna frågor och följer upp med knapp-alternativ för att hålla igång konversationen med besökaren. EMI har tillgång till en stor kunskapsbas samlad med data, vilket är den hemliga ingrediensen för den här typen av AI chatbot.

Om dina medarbetare i kundtjänst är översvämmade med frågor och förfrågningar, kan en chatbot så som EMI hjälpa till genom att proaktivt svara på en del av frågorna utan att koppla in resten av kundtjänsten.

Den här typen av AI Chatbot är en av de moduler du får i Lime Connect AI Automation Hub, som innehåller flera avancerade automationsverktyg för företag, allt-i-ett!

Förbättra din kundservice med en AI Chatbot

Har du fått inspiration? Är du redo att skapa din egen chatbot? Visste du att du kan ha en självlärande AI utan att röra en enda rad med kod?

Vi har gjort det enkelt att börja använda sig av AI automation för sin lead generation samt kundservice. Du hittar allt du behöver i Message Center: live chat, inkorg för meddelanden och många andra automationsverktyg. Du kan redan nu börja använda dig av personlig support dygnet runt, utan att öka belastning på dina medarbetare eller behöva nyanställa!

Vår AI Chatbot använder sin inbyggda förmåga för naturlig konversation så varje kund får hög service och ett personligt bemötande, oavsett vilken kommunikationskanal de väljer att använda.

Kontakta oss för att lära känna vår produkt bättre, vi är expert på området men stor erfarenhet av chatbots och live chat.

Låt oss börja er resa mot kundanpassade chatbots tillsammans!

Vill du förbättra din kundupplevelse?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!