Skellefteå Kraft

Energibolaget Skellefteå Kraft använder Lime CRM för att förenkla för såväl kunder som kollegor. Och med flera priser i bagaget så verkar det vara ett lyckat koncept!

Prisade för sin kundtjänst

Skellefteå Kraft är energibolaget som levererar energi till företag och privatpersoner över hela Sverige. De har vunnit pris för energibranschens bästa kundservice flera år i rad. Något de själva menar är ett resultat av att de alltid ställer upp för varandra och har en nära relation till kunderna.

– Alla mina kollegor har verkligen kunden i hjärtat. Vi bryr oss om alla kunder och känner även empati när dom har det tufft. Vi är väldigt personliga och vill ha en bra nära relation till kunderna, säger Rebecca Buhr, administratör för kundservice på Skellefteå Kraft.

– Även ärendehanteringen underlättar mycket för oss, den fungerar väldigt bra i Lime.

Ordning och reda

– Hos Skellefteå Kraft jobbar de flesta med Lime CRM på ett eller annat sätt, även om en del knappt ens vet om det eftersom Lime CRM är sammanlänkat med flera stödsystem, säger Frida Bergkvist, strategisk kommunikatör på Skellefteå Kraft.

Områden som Skellefteå Kraft använder Lime CRM för är t.ex. ärendehantering, affärshantering och beställning av elbillsladdning och solceller.

Ärendehantering i Lime handlar om att få ordning och reda, och att undvika både att ett ärende faller mellan stolarna, och att flera kollegor arbetar på samma ärende utan att veta om det. Lime CRM har en skräddarsydd ärendehanteringslösning för just energi-branschen.

– Skellefteå Kraft använder bland annat en checklista som är en av våra mest nyttjade branschfunktioner, där man lägger in sina kärnprocesser och enkelt kan ta steg för steg och säkerställa att inget förbises, säger Svante Holm, som är kundansvarig på Lime och arbetar nära Skellefteå Kraft.

I Lime CRM ser Skellefteå Kraft statistik som hjälper dem att hitta områden där de kan förbättra sig, och de sparar tid genom att förenkla flera processer, både internt i företaget och för sina kunder. Framförallt skapar Lime överblick och kontroll så att de inte dubbelarbetar.

När det gäller Skellefteå Krafts CRM-resa framåt så fokuserar de bland annat på att automatisera, för att underlätta för både kund och kollegor. 

Områden de vill automatisera är bland annat formulär där kunden själv kan lägga beställningar och få offerter, något de utvecklar i nära samarbete med sina kontakter på Lime.

– Vi vill att våra system och kundgränssnitt ska göra så mycket som möjligt på egen hand utan manuell hantering. Vi ska inte behöva ha en mellanhand mellan t.ex. ett formulär på webben och vårt kundsystem. Om en kund vill utföra vissa aktiviteter ska hen kunna göra det helt själv, när och hur hen vill. Vi är inte där än, men det är dit vi vill komma, säger Frida Bergkvist.

3 andra områden där Lime CRM förenklar för Skellefteå Kraft:

  • De slipper hoppa mellan Lime CRM och Outlook, tack vare att de kan integrera mejlen i Lime CRM.
  • De kan göra kreditupplysningar direkt från Lime CRM.
  • De kan skicka ärenden till andra avdelningar via Lime CRM.

Viktiga värden hos en mjukvaruleverantör, enligt Skellefteå Kraft:

  • Snabbhet
  • Möjlighet till att ändra och förbättra
  • Bra kontakt
  • Snabb återkoppling från leverantören

Är det din tur?

Nyfiken på att höra mer om Skellefteå Krafts lösning, och hur du kan få samma resultat?

Om Skellefteå Kraft:

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Med en bas av vattenkraft producerar och levererar de energi till företag och privatpersoner över hela Sverige.

Populära artiklar