Visualiser og ta grep

I Lime CRM tildeles hver ansatt egne mål per aktivitet og måned. Follow up vil da kontinuerlig oppdatere alle ansatte ved hjelp av smart visualisering om hvordan de ligger an. Det blir dermed lett å ta grep.

Krystallklar prioritering

Bryt ned aktiviteter og mål per individuell selger, og bruk denne informasjonen til å coache dem til fremgang med personlige og treffsikre tilbakemeldinger!

Kontakt oss