Bygg- och maskin är branscher med en gedigen historia. Långt innan digitalisering gjorde entré i affärsvärlden, var det bygg- och maskinentreprenörer som möjliggjorde att bland annat infrastruktur, jordbruk och stadsutveckling förflyttades in i det nya århundradet. Den effektiva produktionen och organisationen som vi känner den idag slog igenom på riktigt tack vare mekaniseringen av ett flertal moment på byggarbetsplatsen. Utvecklingen inom fälten har länge löpt parallellt med konjunkturen i stort och inte minst i symbios med varandra. Bygg- och maskinbranscherna måste därför förstås som betydande delar i ett omfattande ekosystem med allt ifrån råvarumarknaden i ena änden till stadsutvecklingspolitik i den andra.

Att fortsätta i gamla hjulspår är en utförsbacke

En av maskin- och byggföretagsledares alltmer gäckande knäckfrågor hur väl man lyckas hantera detta ömsesidiga beroende mellan bransch, konjunktur och samhälle. Särskilt när digitaliseringen accelererat tempot i vissa instanser och andra ännu släpar efter. Förhållandet mellan leverantörer, producenter och beställare blir allt mindre synkat och stora glapp som skaver öppnar upp för konkurrenter.

Lägg därtill inverkan av COVID-19, vilket bland annat kunnat ses i en dipp av investeringar i bygg- och anläggningsprojekt. Det ekonomiska tapp som inträffade må ses som överspelat av nya rekordprognoser, men faktum kvarstår att det pressade läget satte i gång stora rörelser på marknaden. Omorganiseringar, förvärv och nya tjänster lär vara något vi ser mer av framöver i svallvågorna av pandemin. Många traditionella aktörer har redan tvingats skifta perspektiv och tillämpa nya processer.

Sammanfattningsvis lär den som stannar i gamla hjulspår snart bli frånsprungen. Vi har lyssnat på vad företagare i maskin- och byggbranschen ser som avgörande utmaningar i utvecklingen framöver, och summerat 4 aktuella områden. Många är överens om att framgångsrik adressering av globala teman troligen är helt avgörande för vem som kan sälla sig till vinnarna om 5, 10 och 20 år.

4 utmaningar som formar framtiden för maskin- och byggföretag

 

 1. Hållbarhetsfokus och ökad produktionskostnad
  • Omställningen mot hållbara material, produktion och transporter bidrar, åtminstone kortsiktigt, till ökade kostnader. Samtidigt efterfrågas hållbart byggande alltmer från beställare och upphandlare. Den som inte integrerar miljötänk i sin verksamhet får svårt att konkurrera på längre sikt.
  • Ökad efterfrågan på råmaterial, såsom metall, betong och trä, ställer till problem att hålla tidscheman och vinstmarginal.
  • Korrekta analyser, träffsäkra kalkyler och att lägga ihop ett och ett i er företagsdata kommer bli avgörande för att bedöma vilka projekt ni kan leverera lönsamt på och vilka som är högrisk.
 2. Utökat ägandeskap skapar ökad komplexitet
  • En tydlig trend är att många företag inom bygg- och maskin går mot att äga en större del av värdekedjan. Dels för att kunna möta den moderna kundens behov, dels för att bli mindre sårbara med många steg utom den egna kontrollen.
  • Det blir därmed möjligt att boosta erbjudandet med vassare service, skräddarsydda produkter och nischade projekt.
  • Vad som följer är alltmer komplexa affärsprocesser, när till exempel produktion, sälj, leverans och underhåll ska hanteras i egen regi. Ofta hanterat med ett lapptäcke av bristfälliga, äldre it-system. Man har inte rätt verktyg för att behålla ett helikopterperspektiv på kunden.
 3. Nya aktörer på marknaden ställer nya krav på varumärkesarbete
  • Tiden då branschledare kunde luta sig tillbaka och förlita sig på gamla meriter är förbi. Som beskrivits inledningsvis kokar marknaden av nya aktörer och tjänster som ser sin chans att ta position där traditionella leverantörer halkat efter.
  • B2B-kunden börjar alltmer anta ett beteende som påminner om det hos B2C-kunden. Inte bara företagets tjänster, utan också kommunikation och marknadsföring måste anpassas därefter.
  • Gott partnerskap, närvaro och förtroende är det enda som hindrar era kunder från att göra affärer med era konkurrenter nästa gång de behöver hjälp. Räkna inte med att bli ihågkommen – Syns ni inte proaktivt kommer någon annan fylla tomrummet.
 4. Generationsskifte och risk för kompetenstapp
  • Det är inte bara kunderna som driver på förändring i branschen – så gör över medarbetare. Generellt väntas stora rörelser av arbetskraft i takt med att många äldre besättningar går i pension.
  • Företag måste ha en plan för att behålla kunskap inom organisationen när individer kommer och går. Dels för att inte tappa årtionden av erfarenhet i och med generationsskiftet, dels för att yngre medarbetare har ett helt annat mönster av att röra sig mer mellan arbetsgivare. Att förlita sig på nyckelspelare som sitter på kritisk information och nyttiga lärdomar är en sårbar strategi.
  • Millenials och gen Z kommer inte nöja sig med repetitiva och ineffektiva arbetsuppgifter. 80-talister och framåt är ute efter arbetsplatser där de i hög utsträckning kan bidra med värde genom insikt och innovation. Framtidens medarbetare finns troligen i stor utsträckning inom segmenten data, AI och programmering. Det ställer helt nya krav på användarvänliga IT-system och struktur för datahantering, något många företag i bygg- och maskinbranschen fortfarande ligger efter med.

Summering

 • Bygg- och maskin är branscher med ett traditionellt arv och komplex position i ett ekosystem av marknads- och samhällsaktörer.
 • Det enda som är konstant är som bekant förändring. Fall inte för frestelsen att fortsätta ”som ni alltid gjort” – era kunder och konkurrenter kommer inte göra det.
 • Digitala verktyg och datadrivet tänkande kommer spela en stor roll för att tackla några av branschens stora utmaningar.

Prata digitalisering med oss

Håller du med om utmaningarna ovan? Vi på Lime Technologies har gedigen erfarenhet av att underlätta vardagen och reducera komplexitet med branschanpassade IT-system. Vi hjälper er framtidssäkra processer och datahantering utifrån best practice baserat på lärdomar från hundratals kunder inom ert segment.

Snacka med oss