HemInspirationArtiklarParadigmskiftet – 4 utmaningar som formar framtiden för maskin- och byggföretag

4 utmaningar som formar framtiden för maskin- och byggföretag

Långt innan digitalisering gjorde entré i affärsvärlden, var det bygg- och maskinentreprenörer som möjliggjorde att bland annat infrastruktur, jordbruk och stadsutveckling förflyttades in i det nya århundradet. Den effektiva produktionen och organisationen som vi känner igen idag slog igenom tack vare mekaniseringen och moderniseringen av ett flertal moment på byggarbetsplatserna. Utvecklingen inom branscherna har länge löpt parallellt med konjunkturen i stort och inte minst i symbios med varandra. Därför är det viktigt att även bygg- och maskinbranschen följer med i den digitala utvecklingen som har skett den senaste tiden.

Vill du snacka digitalisering och CRM-system med oss?

Att fortsätta i gamla hjulspår är en utförsbacke

En av de gäckande frågorna för ledare inom branscherna är hur väl man lyckas hantera detta ömsesidiga beroende mellan bransch, konjunktur och samhälle. Särskilt när digitaliseringen ökat tempo i vissa instanser och ännu släpar efter i andra. Förhållandet mellan leverantörer, producenter och beställare blir allt mindre synkat och när det finns stora glapp som skaver öppnar det upp för konkurrenter att ta marknadsandelar.

Lägg till inverkan från omvärldsfaktorer så som pandemin och konjunkturen, vilket bland annat kunnat ses i en dipp av investeringar i bygg- och anläggningsprojekt, och det blir ännu mer viktigt att modernisera. Det ekonomiska tapp som inträffade under pandemin må ses som överspelat av nya rekordprognoser, men faktum kvarstår att det pressade läget satte i gång stora rörelser på marknaden. Omorganiseringar, förvärv och nya tjänster lär vara något vi ser mer av i svallvågorna av pandemin. Många traditionella aktörer har redan tvingats skifta perspektiv och tillämpa nya mer moderna processer.

Med andra ord, det företag som stannar i gamla hjulspår blir snart och snabbt frånsprunget. Vi har lyssnat på vad företagare i maskin- och byggbranschen ser som avgörande utmaningar i sin utveckling framöver och summerat fyra aktuella områden. Många är överens om att framgångsrik adressering av globala teman troligen är helt avgörande för vem som kan sälla sig till vinnarna om 5, 10 eller 20 år.

4 utmaningar som formar framtiden för maskin- och byggföretag

 1. Hållbarhetsfokus och ökad produktionskostnad
  • Omställningen mot mer hållbara material, smidigare produktion och effektivare transporter bidrar åtminstone kortsiktigt till ökade kostnader. Samtidigt efterfrågas hållbart byggande alltmer från beställare och upphandlare. Den som inte integrerar ett miljötänk i sin verksamhet får svårt att konkurrera på längre sikt.
  • Ökad efterfrågan på råmaterial, såsom metall, betong och trä, ställer till problem att hålla tidscheman och vinstmarginal.
  • Korrekta analyser, träffsäkra kalkyler och att lägga ihop ett och ett i er företagsdata kommer bli avgörande för att bedöma vilka projekt ni kan leverera lönsamt på och vilka som är högrisk.
 2. Utökat ägandeskap skapar ökad komplexitet
  • En tydlig trend är att många företag inom bygg- och maskinbranschen går mot att äga en större del av sin värdekedja. Dels för att kunna möta den moderna kundens behov men även för att göra sig mindre sårbara när många steg ligger utanför sin egna kontroll.
  • Det blir därmed möjligt att boosta sitt erbjudande med vassare service, skräddarsydda produkter och nischade projekt. I den mer och mer komplexa värld krävs det att man har system som kan supporta och hjälpa till under affärens gång, så som ett CRM-system.
  • Vad som följer är alltmer komplexa affärsprocesser, när till exempel produktion, sälj, leverans och underhåll ska hanteras i egen regi. Ofta hanterat med ett lapptäcke av bristfälliga, äldre it-system. Man har inte rätt verktyg för att behålla ett helikopterperspektiv på kunden.
 3. Nya aktörer på marknaden ställer nya krav på varumärkesarbete
  • Tiden då branschledare kunde luta sig tillbaka och förlita sig på gamla meriter är förbi. På marknaden finns en mängd av nya aktörer och tjänster som ser sin chans att ta position där traditionella leverantörer halkat efter.
  • B2B-kunder börjar alltmer ha ett köpbeteende som liknar det som finns hos kunder inom B2C. Inte bara företagets tjänster utan också dess kommunikation och marknadsföring måste anpassas därefter.
  • Gott partnerskap, närvaro och förtroende är det enda som hindrar era kunder från att göra affärer med era konkurrenter nästa gång de behöver hjälp. Räkna inte med att bli ihågkommen, syns ni inte proaktivt kommer någon annan fylla tomrummet. Det ställer högre krav på att man har ordning och reda på sin kunddata och kan vara närvarande för kunden.
 4. Generationsskifte och risk för kompetenstapp
  • Det är inte bara kunderna som driver på förändring i branschen, det sker även med hjälp av medarbetarna. Generellt väntas stora rörelser av arbetskraft i takt med att många äldre generationer börjar gå i pension.
  • Företag måste ha en plan för att behålla kunskap inom organisationen när individer kommer och går. Dels för att inte tappa årtionden av erfarenhet i och med generationsskiftet, dels för att yngre medarbetare har ett helt annat mönster av att röra sig mer mellan arbetsgivare. Att förlita sig på nyckelspelare som sitter på kritisk information och nyttiga lärdomar är en sårbar strategi.
  • Millenials och Gen Z kommer inte nöja sig med repetitiva och ineffektiva arbetsuppgifter. 80-talister och framåt är ute efter arbetsplatser där de i hög utsträckning kan bidra med värde genom insikt och innovation. Framtidens medarbetare finns troligen i stor utsträckning inom segmenten data, AI och programmering. Det ställer helt nya krav på användarvänliga IT-system och struktur för datahantering, något många företag i bygg- och maskinbranschen fortfarande ligger efter med.

Summering

 • Bygg- och maskin är branscher med ett traditionellt arv och komplex position i ett ekosystem av marknads- och samhällsaktörer.
 • Det enda som är konstant är som bekant förändring. Fall inte för frestelsen att fortsätta ”som ni alltid gjort” – era kunder och konkurrenter kommer inte göra det.
 • Digitala verktyg så som CRM-system och datadrivet tänkande kommer spela en stor roll för att tackla några av branschens stora utmaningar.

Håller du med om utmaningarna ovan? Vi har gedigen erfarenhet av att underlätta vardagen och reducera komplexitet med branschanpassade IT-system. Vi hjälper er framtidssäkra era processer och datahantering utifrån best practice baserat på lärdomar från hundratals kunder inom ert segment.

Vill du öka din försäljning?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!