Utmaningar med att samla in försäljningsdata

Som importör av alkohol har Beverage Partners spritbutiker, grossister, enskilda restauranger och evenemang som kunder. Det stora antalet tredje parter i branschen gör det mycket svårt att få fram försäljningsdata om slutanvändare. De är inte allmänt tillgängliga och konkurrenterna är ovilliga att dela med sig av dem.

På grund av svårigheter med tillgång till information övervakar Beverage Partners sin verksamhet med hjälp av något annorlunda mått än de som används i andra branscher. Detta krävde skräddarsydda komponenter och mätvärden i Lime CRM för att effektivt spåra försäljningsdata.

Utveckling av försäljningsprocessen

En stor del av Beverage Partners försäljningsprocess sker på fältet, där säljarna besöker restauranger och andra kunder där de producerar kampanjer för att öka synligheten och försäljningen av alkoholprodukter. Lime CRM hjälper säljarna att samla in kund- och produktdata, så att de alltid har information om produkters utbud och synlighet till hands.

Alltid tillgänglig kundinformation

Med hjälp av den mobila versionen av Lime CRM som används enkelt på en surfplatta eller smartphone kan säljarna ange kunddata direkt i systemet medan de fortfarande är på plats hos kunder. Detta har förenklat säljarnas arbete, eftersom de inte längre behöver rapportera separat efter kundbesök. Att ha all information till hands har ökat säljarnas användningsgrad och kvaliteten på kunduppgifterna.

"Lime CRM är lätt att använda och känns modernt. Idag använder vi bara webbklienten."

Emppu Silander, Sales Activation Coordinator

Skräddarsydd lösning anpassat för befintliga processer

Lime CRM är skräddarsydd med precis rätt fält för datainsamling och rapportering. På så sätt skapar systemet inte en ny försäljningsprocess, utan byggs upp kring befintliga arbetssätt.

Synkronisering av marknadsföring och försäljning

Eftersom Lime CRM gör det lättare att samla in information om kundbasen kan marknadsteamet också arbeta mer effektivt. Marknad kan aktivt ta fram material som stöd för försäljningsprocessen, eftersom de kan se kundernas behov i realtid från rapporterade data i Lime CRM.

Datadrivet beslutsfattande med Lime CRM

Lime CRM har gjort det möjligt att samla in viktiga uppgifter om kundbasen och strukturera dem på ett utmärkt sätt för alla användare. För Beverage Partners innehåller Lime CRM bland annat kundhistorik, leverantörsbesök, produktsynlighet och kampanjframgångar. Informationen i Lime CRM hjälper säljare, ledning och hela företaget att fatta beslut.

Försäljare ser stora fördelar med att använda Lime CRM, eftersom de ständigt kan övervaka kundernas status genom produktsynlighet och kampanjframgångar. De kan också enkelt spåra sina personliga försäljningsmål i CRM. Så kan de prioritera rätt och göra proaktiva försäljningsinsatser.

Ledningen kan använda Lime CRM för att förbättra försäljningshanteringen och sätta upp tydligare mål för säljarna och organisationen som helhet. Ledningen får en holistisk inblick i produkt- och medarbetarprestanda och kan använda den för att följa upp viktiga mål.

På koncernnivå går Beverage Partners starkt mot datadrivet beslutsfattande. Deras systerföretag använder också Lime CRM, vilket bidrar till harmonisering av arbetsmetoder. Genom att använda samma CRM kan de införa nya funktioner samtidigt i båda länderna, vilket ger besparingar och synergier.

Utveckling av lösningar tillsammans med Lime

Lime har gjort sitt bästa för att förstå lagar och funktionaliteter för import av alkohol för att möta Beverage Partners behov för ett CRM. Alla utvecklingsförfrågningar har besvarats ärligt och tillsammans har vi övervägt vilka funktioner som kan byggas in i Lime CRM.

Att Lime är en lokal leverantör har gjort det enkelt att kontakta dem och få ett snabbt svar, vilket har lett till en nära relation mellan våra företag. Beverage Partners har också utmanat Limes personal och utvecklingsteam och arbetat tillsammans för att förbättra produkten. Vi har skapat funktioner som andra Lime CRM-användare också har haft möjlighet att implementera.

"Det har varit ett nöje att se att Lime är så dynamisk att kunderna har ett starkt inflytande på utvecklingen av slutprodukten."

Emppu Silander, Sales Activation Coordinator

Vill du nå samma framgång som Beverage Partners?

Boka demo

Beverage Partners Finland Oy

Beverage Partners Finland Oy är en av Finlands ledande importörer av alkohol. De importerar och distribuerar över 600 olika dryckesprodukter som de ansvarar för att sälja och marknadsföra i Finland.