Informationsöar blev till en helhet

HSB Malmö har många olika avdelningar som dagligen arbetar med att skapa ett godare boende för sina medlemmar. Men för några år sedan kände man att det behövdes bättre samordning och en samlad bild av alla kunder, avtal och information. Föreningen började därför titta på olika CRM-leverantörer, men snart stod det klart att valet föll på Lime. Systemet implementerades under hösten 2016.

“Lime CRM kändes direkt som ett modernt, snabbt och mycket smidigt verktyg. Dessutom kände vi att Lime som företag förstod vår verksamhet, gav oss mycket god input, och framförallt: de sålde ett färdigt system, inte en massa konsulttimmar.”

Peter Sandell, Sälj- och avtalsansvarig, HSB Malmö

Vill du veta mer om HSBs lösning?

Stenkoll på kunden – varje gång

Efter några års användning av Lime CRM, så ser HSB Malmö flera resultat:

Bättre kundservice

Med all kundinformation samlad kan medarbetarna ge snabbare service och föra personligare dialoger med alla medlemmar och prospekt.

Mindre administration och papper

Med Lime CRM har kundvärdarna informationen digitalt och slipper ta med papper ut i fält. Supportens administration vid utträden har minskat.

Enklare rapportering

Affärer följs upp i högre grad och rapporteringen till ledningsgrupp, styrelse och chefer – som tidigare innebar mycket manuellt arbete – har förenklats.

Dessutom har transparensen ökat och medarbetarna känner sig mer pålästa.

Vill du uppnå samma resultat som HSB?

Boka en demo

Om HSB Malmö

HSB är Sveriges största bostadskooperation och planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela landet. Med engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan har man sedan 1923 verkat för det goda boendet och att skapa värde för sina medlemmar.

HSB Malmö är Skånes största HSB-förening, med ungefär 250 bostadsrättföreningar som medlemmar och ca 140 anställda. I föreningen ingår totalt runt 30,000 bostadsrätter och drygt 2200 hyresrätter i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

För mer inspiration

5 sätt att öka effektiviteten inom fältservice

Bättre måluppföljning och nöjdare kunder för Veidekke