Intensiv vardag kräver stöd

PS Partner har en intensiv vardag med många möten och mycket människor, precis som andra i rekryteringsbranschen. Bolaget började därför titta på olika CRM-system och hur man kunde underlätta medarbetarnas arbetsprocesser. Det fanns framförallt tre utmaningar som PS Partner ville lösa:

Högt tempo

PS Partner arbetar med kunder som snabbt behöver nya personer på plats och människor som önskar nya utmaningar inom en snar framtid. För att kunna ge den service och kvalitet som förväntas behövdes ett system som sätter ramar och riktning.

Informationsöar

I en bransch där många “driver sitt bolag i bolaget” är det en utmaning att ta till vara på värdefull kundinformation och kunskap. Det ville PS Partner ändra på genom att använda ett gemensamt CRM-system.

Komplexa projekt

PS Partner erbjuder flera tjänster inom HR och det är vanligt att medarbetare arbetar mot samma kund, men gör olika saker. Det fanns ett behov av ett system med ordning, så att projekten blev smidiga och inte krävde onödig tid från kunder eller jobbsökande.

“I den här världen är det många kreativa människor och man behöver vara oerhört serviceinriktad, vilket gör att man är lite ‘här och där’. Men för att det ska vara framgångsrikt i längden måste man få andrum och ha en bas att stå på. Det får vi med Lime Go.”

Anna Petersson, VD & Grundare, PS Partner

Vill du veta mer om PS Partners lösning?

Mer tid för kreativitet och kundservice

PS Partner ser stora resultat efter att bolaget börjat använda Lime Go. Arbetsklimatet är lugnare internt och medarbetarna har mer tid för såväl kreativitet som kundservice, vilket ger en kvalitativ leverans till kunderna externt.

Vill du uppnå samma resultat som PS Partner?

Testa Lime Go

Om PS Partner

PS Partner är en långsiktig HR-partner som erbjuder tjänster inom rekrytering, headhunting, konsult, utvärdering & utveckling av individ och grupp, samt employer branding. Med en stor portion mod, expertis, respekt och genuint engagemang arbetar PS Partners affärskonsulter dedikerat för att hitta det du söker – oavsett om det är en ny utmaning, ny utmanare eller utveckling av dig själv och din verksamhet.

PS Partner har idag en omsättning på ca 45 miljoner och 18 fastanställda samt 35 konsulter (2018). Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm och Borås.