Uppdaterad företagsbas var ett krav

När Trädgårdsproffsen startade upp märkte bolaget relativt snabbt att det fanns behov av ett CRM-system. Medarbetarna ville ha en uppdaterad företagsbas för nykundsbearbetning och funktioner för offerter, påminnelser samt möjlighet att enkelt lägga till information i olika kundkort.

Dessutom ville Trädgårdsproffsen kunna mäta all typ av relevant aktivitet och utfall i försäljningen. Samtidigt skulle systemet vara pedagogiskt, lättanvänt och ha en enkel struktur.

“Vi tittade på några andra system, men inget av dem var lika enkla och konkreta som Lime Go. Lime Go mötte behoven som vi hade då och har fortsatt göra det sedan dess.”

Joel Frick, Marknadschef, Trädgårdsproffsen

Vill du veta mer om Trädgårdsproffsens lösning?

Sparad tid och minskad sårbarhet

Trädgårdsproffsen har använt Lime Go sedan sommaren 2016 och idag arbetar ca 13 medarbetare i systemet. Det har gett flera resultat.

Sparad tid

Samlad data kring offerter, säljaktiviteter, återkopplingar och kontakter sparar Trädgårdsproffsen mycket tid vid de individuella utvecklingsmötena med medarbetarna.

Ökad individuell uppföljning

Lime Go synliggör medarbetarnas arbete och gör det möjligt att följa upp individuella prestationer på detaljnivå.

Bättre kundsegmentering

Taggar i systemet gör det möjligt för Trädgårdsproffsen att segmentera kunder och skapa riktade marknadsaktiviteter.

Minskad sårbarhet

Med ifyllda kundkort och dokumenterade processer minskar sårbarheten om någon är sjuk, samtidigt som nya anställda kan introduceras snabbare.

Dessutom ser Trädgårdsproffsen att det sker en kontinuerlig, gemensam utveckling av olika arbetsprocesser med utgångspunkt i systemet. Medarbetarna är aktiva, jämför arbetssätt och lär av varandra.

Vill du uppnå samma resultat som Trädgårdsproffsen?

Testa Lime Go

Om Trädgårdsproffsen

Trädgårdsproffsen hjälper dig med allt som berör din trädgård. Med ett heltäckande nätverk av trädgårdsmästare, trädfällare, arborister och markanläggare över hela landet får du den hjälp du behöver – inget jobb är för stort eller för litet. Utbildade, kvalificerade och försäkrade samarbetspartners ger dig rätt kvalitet till rätt pris.