Med ett klick kan användare synka information mellan ert affärssystem och Lime CRM, och se till att uppdaterad kunddata finns i båda systemen. Därmed kan exempelvis kundtjänst se bokförda fakturor och fakturarader vid kontakt med en specifik kund, och säljare överblicka och utvärdera kundrelationen.

Hur mycket har en viss kund köpt för i år? Är avtalet fortfarande lönsamt? Filtrera vilka kunder som har en sjunkande säljtrend och fånga snabbt upp vilka viktiga kunder som ni bör agera på.

Funktioner för en enklare vardag

  • Lägg till nya kunder i ditt affärssystem med ett klick i Lime CRM.
  • Kundnumret som skapas i ERP-systemet förs automatiskt in i Lime CRM och används för att synka fakturor mellan systemen
  • Se alla bokförda fakturor och fakturarader direkt i Lime CRM.
  • Visuella diagram presenterar bokförda fakturor direkt på företagskortet i Lime CRM. Jämför enkelt fakturering av en kund år för år, månad för månad eller kvartal för kvartal.
  • Fält för att överblicka företagets omsättning innevarande och föregående år

Vässa din Connector med fler funktioner.  Vårt tillägg ERP Order synkroniserar orderrader mellan Lime CRM och ditt affärssystem. Tillägget gör det bland annat möjligt att skapa ordrar direkt i Lime CRM och att generera automatiska fakturor.

ERP Two-way sync ger er friheten att administrera kunder i både Lime CRM och i ert ERP-system. Oavsett om det gäller var nya kunder ska läggas upp eller var befintliga kunder ska uppdateras så är valet fritt tack vare att allt synkroniseras automatiskt mellan systemen.

Låt oss snacka mer CRM