GDPR-funktioner

General Data Protection Regulation (GDPR) är lagstiftning som syftar till att reglera behandlingen av personuppgifter och förbättra integritetsstandarderna. I huvudsak ger GDPR individer specifika rättigheter när det gäller deras personliga information. Ta reda på hur dessa principer tillämpas inom Lime Go! 

Kunder har rätt att begära en kopia av sina personuppgifter. Lime Go underlättar denna process genom att ge kunderna möjlighet att bekvämt exportera sina personuppgifter från GDPR-portalen. De har möjlighet att exportera dem i Excel-format, vilket säkerställer efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och transparens i hanteringen av kundinformation.

Vad väntar du på?

Vi har ingen tid att förlora! Låt oss hitta den lösning som hjälper dig att locka fler kunder och omvandla befintliga till lojala ambassadörer redan idag.