Automatisk oppfølging av aktivitetsmål

I Lime GO sammenlignes teamets gjennomførte salgsaktiviteter kontinuerlig med målene dere har satt, slik at du enkelt kan se hvilke som er i rute – og hvilke som ikke er det. På dagen!

  • Sett aktivitetsmål for salgssamtaler og møter for hver ansatt.
  • Grafiske søyler viser hvordan arbeidet flyter, og i hvilken grad målene oppnås.
  • Se statistikken per dag, uke, måned, kvartal, år eller i en egendefinert tidsperiode.
Vil du vite mer?

Sales pipeline for treffsikre prognoser

Har teamet ditt mange tilbud ute, men få avtaler til kvalifisering? Eller omvendt? Med Lime Go kan du jobbe enkelt med pipeline management og få jevnere salg.

  • En visuell salgspipeline med salgsprosessens faser avslører potensiell ubalanse.
  • Filtrer etter forventet ordredato, og se pipen for spesifikke måneder eller kvartaler.
  • Totale og vektede verdier gir prognoser for fremtidig salg.
Kom i gang nå

Datadrevet salg med kampanjeresultat

Løft teamet ditt til nye høyder! Lag kampanjer med forskjellige segmenter og sammenlign resultatene. Segmentene kan for eksempel være basert på geografisk område, omsetning og tagger. Trekk konklusjoner, optimaliser metoder og øk den fremtidige hit-raten – med Lime Go er det enkelt.

Snakk med våre salgseksperter

"Jeg var misfornøyd med andre CRM-systemer. Det ble for mye administrasjonsarbeid rundt salgene. Så jeg tok beslutningen om at vi skulle kjøpe inn en lisens av Lime Go. Nå bruker vi det i hele salgsorganisasjonen."

Sebastian Hjortsberg, KAM og partneransvarlig hos Visma Financial Solutions

Flere anmeldelser av Lime Go

For mer inspirasjon

Pipeline management er nøkkelen til å nå salgsmålene dine

Kontroller salgsprosessen din – 7 trinn som skaper struktur

Company information in one place for smarter prospecting