På jakt efter en bättre lösning

För Älvsbyhus blev det tydligt att deras gamla CRM-system inte levde upp till deras behov när det visade sig att användargraden hos de anställda var lägre än 50%. Det var svårt att få en bra överblick i systemet och de var inte nöjda med hur processerna hanterades. Leads föll mellan stolarna och kundhanteringen kunde ha varit bättre. Detta resulterade i att en del av processerna hanterades fristående, utanför deras CRM-system.

Älvsbyhus bestämde sig för att leta efter en ny lösning. Det nya CRM-systemet behövde uppfylla dessa krav:

  • Överskådlighet: Det nya systemet skulle vara överskådligt, så att rätt information blev tillgänglig för rätt person.
  • Anpassningsbarhet: Systemet behövde vara anpassningsbart, med möjlighet att göra ändringar själva.
  • Integrationer och automatiseringar: Det skulle gå att skapa integrationer med deras produktions- och ERP-system, samt ge möjligheter till att automatisera de processer som berör nyförsäljning; beställning och tillval, datainnehåll och prissättning.
  • Öka användargraden: En målsättning och absolut krav var att det nya systemet skulle öka användargraden, så att det faktiskt kom till användning.

”Det är ett snillrikt system för att få fram den information som man vill se, vilka kolumner som är viktiga, hur man vill filtrera, eller ifall man vill flytta urval mellan olika typer av funktioner. Just den delen gillar vi mycket i Lime CRM. Det är väldigt flexibelt.”

Peter Joki, CIO, Älvsbyhus

Vill du veta mer om Älvsbyhus lösning?

Ett system som faktiskt används

När Älvsbyhus kom till insikt att de var i behov av förändring gjorde de en omfattande undersökning över vilka alternativ som kunde ersätta den dåvarande lösningen. Valet föll till slut på Lime CRM, där det var möjligt att skräddarsy systemet efter Älvsbyhus verksamhet och möta de krav som var satta.

Erfarenheten av implementeringen har varit positiv och Älvsbyhus har kunnat få en helhetslösning för deras kund-, projekt- och affärshantering.

Användargraden har nu gått från 50% till 90% och Lime CRM har blivit en självklar del i det dagliga arbetet. Lime används av runt 80 användare från avdelningar så som sälj, marknad, IT, samt receptionisterna på alla kontor. Genom att tilldela medarbetarna olika sorters behörighet så får varje användare tillgång till information och funktioner som är viktiga för deras specifika roll och avdelning. Exempelvis kan marknadsavdelningen dra fördel av utskick och mallar i Lime Newsletter, vilket har bidragit till en smidigare kundkommunikation. Peter Joki på Älvsbyhus har märkt att det har blivit ett helt annat tänk och snack hos användarna, där säljarna nu pratar om leads och uppföljning på en helt annan nivå än tidigare.

Högre kvalitet och större kontroll över flödet

Sedan Älvsbyhus gick över till Lime CRM har de mätt följande resultat:

  • Högre kvalitet på beställningarna: Älvsbyhus upplever att det har blivit högre kvalitet på beställningsunderlaget som ska hanteras. Mindre frågetecken uppstår internt, och rätt information finns tillgänglig redan från början.
  • Större kontroll över flödet: Det har blivit lättare att hitta information gällande kund-, projekt- och affärshantering. Genom att ha automatiserat olika processer som berör resan från beställning till entreprenadavtal, har arbetsgången blivit mer effektiv.
  • Manuella processer har minimerats: Lime CRM har integrerats med deras produktionssystem och ERP-system, vilket har resulterat i elimineringen av flera manuella processer.
  • Bättre kundhantering: Hanteringen av kunder har ökat, där leads inte längre faller mellan stolarna och där kunderna blir omhändertagna på ett bättre sätt.

Vill du uppnå samma resultat som Älvsbyhus?

Boka demo

Om Älvsbyhus

Sedan millenniumskiftet är Älvsbyhus den största leverantören av småhus i Sverige. Deras affärsidé är att sälja hus av hög kvalitet till marknadens bästa pris och har levererat mer än 43 000 hus till kunder i Sverige, Finland och Norge från deras fabriker i Sverige och Finland.