HemInspirationArtiklarMinska det mentala avståndet vid distansarbete – och bli en bättre ledare

Minska det mentala avståndet vid distansarbete – och bli en bättre ledare

För dig som är van att jobba på kontoret och träffa dina medarbetare varje dag kan det bli en chock när företaget växer snabbt. Det sätter andra krav på dig som ledare att kommunicera via telefon eller digitalt med dina medarbetare och gör det inte lika lätt att kika in på någons kontor för att ställa en viktig fråga. Covid-19 påskyndade förändringen och vände upp och ner på självklarheten att jobba från kontoret. Men hur minskar du den mentala distansen när man jobbar på olika håll? Här kommer 4 insatser för att göra det enklare att leda på distans!

Vill du ha hjälp med ditt ledarskap? Vårt team på Lime Intenz kan hjälpa till!

Satsa på en stark företagskultur

Om ditt team känns osynkat kan det bero på att ni inte har fastställt vilka normer, värderingar och attityder som gäller hos er. Med andra ord: det saknas en stark, gemensam företagskultur som styr arbetet och beteendena åt samma håll. En investering i er företagskultur är därför en god idé. Dels för att stärka gemenskapen och sammanhållningen men också för att öka effektiviteten och sälja mer.

Många tror att en stark företagskultur är något som man ”har”, men det handlar snarare om något som man skapar genom hårt arbete. Det ligger jobb bakom att bygga upp en kultur som bidrar till arbetsglädje, struktur och sammanhållning! Om du behöver hjälp att bygga en stark företagskultur läs gärna mer om hur vårt team från Intenz kan hjälpa till.

Utveckla ditt eget (och andras) distansledarskap

Tänker du och andra chefer i företaget på att ledarskap på distans är samma sak som traditionellt ledarskap? I så fall är det nog läge att ändra tankesätt. Många chefer och chefsorganisationer är överens om att distansledarskap ställer andra krav på dig som ledare.

Du och dina chefskollegor måste exempelvis vara tydligare med mål och ansvarsfördelning. När du inte lika enkelt kan följa upp arbetsuppgifter, som när du springer in på medarbetarens kontor  och frågar, är det lätt hänt att saker faller mellan stolarna om det inte är tydligt vem som är ansvarig för vad. Använd gärna flera typer av kommunikationskanaler för att lyckas överbrygga de geografiska avstånden – så som chatt, mejl, telefon eller videosamtal.

Sätt gemensamma arbetsrutiner

Se över de gemensamma arbetsrutinerna som redan finns plats och utvärdera om de går att förbättra ytterligare. Se till att alla har tillgång till gemensamma system och att alla följer samma rutiner. Olika arbetssätt kan göra det svårt för medarbetarna att förstå varandras vardag vilket kan leda till en ineffektiv verksamhet med silos mellan avdelningar. Det försvårar mätning, jämförelser och rapportering av vad som görs när medarbetarna är på olika håll. Det är därför det är viktigt att ha ett gemensamt arbetssätt och gemensamma rutiner som alla är medvetna om.

Underskatta inte kraften i att träffas och lära känna varandra

Om du har teams utspridda på olika kontor är ett riktigt bra tips för att skapa sammanhållning att se till att alla träffas då och då för att umgås. Genom att medarbetarna får tillfälle att lära känna varandra på ett mer personligt plan, istället för att de bara ser varandra som ytliga arbetskontakter, skapas mer sympati och det blir lättare att hålla kontakten. Om du och dina chefskollegor lyckas med att regelbundet samla alla medarbetare på en plats samtidigt – vilket kan vara lättare sagt än gjort – har ni mycket att vinna!

Lime Intenz har många års erfarenhet av att utveckla organisationer inom varierande branscher. Lime Intenz vet att försäljningsresultat inte är något hokus pokus, utan till stor del hänger ihop med människors beteende i organisationen.

Vill du få hjälp att utveckla företagskulturen eller ditt ledarskap? Tveka inte att kontakta Lime Intenz!

Vill du öka din försäljning?

Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig mer kunder och förvandlar dina befintliga kunder till ambassadörer för ditt företag!