Glöm långa svarstider på brådskande mejl för dina kunder. Med Communication Flow kopplas ärendet automatiskt till rätt kund, och med ett autosvar kan ni ge kunden omedelbar bekräftelse på att meddelandet nått fram.

Alla mejl som skickas – både från kund, din organisation och eventuella autosvar – samlas i ett flöde. Logiskt organiserat i kronologisk ordning. Enklare kan det inte bli!

Bifoga de bilder och filer du vill och formatera texten som du önskar. Använd textmallar för att snabba upp dina standardsvar, och frigör tid till att lösa kundens faktiska problem. Värdefullt för kunden – ännu mer värdefullt för dig. 

Välj mottagare genom att söka bland kontakter i ditt CRM, eller skriv in mejladresser manuellt.  När meddelandet skickas i klienten går ett individuellt mejl ut till varje mottagare, precis som BCC. Om någon svarar på mejlet går det rakt in i ditt flöde i Communication Flow, men utlöser inga mejl till andra.

Låt oss snacka mer CRM