Survey är ett flexibelt verktyg med en bred variation av hur du kan samla in användbar information, välj mellan flervalsfrågor, NPS, fritextfält och mycket mer. Det ger dig möjligheten att skapa olika typer av undersökningar, allt ifrån sofistikerade frågeformulär till korta varumärkesanpassade undersökningar. Designen skapas utifrån ditt bolags preferenser.

  • Skapa enkäter enkelt direkt i Survey med hjälp av anpassade templates
  • Mät och håll koll på kundlojaliteten med hjälp av NPS
  • Analysera resultat och vidtag åtgärder på enkätsvaren direkt i Lime CRM
  • All information finns lagrad på ett ställe – i ditt Lime CRM

…om du har Lime BI kopplat till ert Lime CRM kan du visualisera data från dina undersökningar med hjälp av snygga dashboards!

Med Net Promoter Score (NPS) får du en skattning på kundnöjdheten. Med en drag-and-drop-funktion lägger du enkelt till en NPS-fråga i din undersökning. Resultatet visas visuellt direkt i Survey och du får en bra överblick över lojaliteten och kundnöjdheten.

Vill du generera högkvalitativa leads, hantera kampanjer effektivt och bygga relationer? Upptäck fler av Limes lösningar inom marknadsföring här!

Låt oss snacka mer CRM