AI leads weekly

Få nya skräddarsydda leads – varje vecka! Denna AI-funktion skannar alla dina befintliga kunder och deras karaktärsdrag för att ge dig rekommendationer på företag med liknande egenskaper. Ungefär som rekommendationer på Netflix, fast för nykundsbearbetning. Ju högre temperatur på dina leads, desto större sannolikhet att det är en perfekt matchning gentemot din idealkund!

AI leads weekly baseras på din befintliga kundbas. Ju fler kunder du har i Lime Go, desto mer data har rekommendationsmotorn att utgå ifrån, vilket leder till fler potentiella kunder av högre kvalitet. Funktionen skannar noggrant igenom hela din app och fokuserar på kunder med statusen “är kund”. Notera att träffsäkerheten för rekommendationerna ökar när du lägger till fler kunder. Sikta på att åtminstone ha tio kunder i Lime Go för att få så kvalitativa leads som möjligt och öka chansen att hitta dina idealkunder!

  • Importera eller migrera kunddata: Kom igång med funktionen genom att överföra din befintliga kunddata till Lime Go. Genom att importera din data säkerställer du att AI leads weekly har en stabil grund för att fungera optimalt.
  • Anslut ditt affärssystem: Integrera ditt affärssystem till Lime Go för en smidig datasynkronisering. Genom att koppla samman ditt system kan AI leads weekly generera högkvalitativa leads.
  • Markera upp kunder manuellt: Sök upp och markera dina kunder i Lime Go för att ge AI leads weekly värdefull input och förbättra rekommendationerna ytterligare.

Vill du veta mer om AI leads weekly?

Vi har ingen tid att förlora! Låt oss hitta den lösning som hjälper dig att locka fler kunder och omvandla befintliga till lojala ambassadörer redan idag.