Skräddarsy era undersökningar

Lime Survey är ett flexibelt verktyg med en bred variation av hur du kan samla in användbar information, välj mellan flervalsfrågor, NPS, fritextfält och mycket mer. Det ger dig möjligheten att skapa olika typer av undersökningar, allt ifrån sofistikerade frågeformulär till korta varumärkesanpassade undersökningar. Designen skapas utifrån ditt bolags preferenser.

Så funkar Lime Survey

  • Skapa enkäter enkelt direkt i Lime Survey med hjälp av anpassade templates
  • Mät och håll koll på kundlojaliteten med hjälp av NPS
  • Analysera resultat och vidtag åtgärder på enkätsvaren direkt i Lime CRM
  • All information finns lagrad på ett ställe – i ditt Lime CRM
Kontakta oss

Visste du att...

…om du har Lime BI kopplat till ert Lime CRM kan du visualisera data från dina undersökningar med hjälp av snygga dashboards!

Om NPS

Med Net Promoter Score (NPS) får du en skattning på kundnöjdheten. Med en drag-and-drop-funktion lägger du enkelt till en NPS-fråga i din undersökning. Resultatet visas visuellt direkt i Lime Survey och du får en bra överblick över lojaliteten och kundnöjdheten.

Kontakta oss

Kraftfulla redskap för marknadsförare

Vill du generera högkvalitativa leads, hantera kampanjer effektivt och bygga relationer? Upptäck fler av Limes lösningar inom marknadsföring här!

Fler marknadslösningar

Kompatibilitet

Desktop, Webclient, Cloud

Kategori

Marknad, Sälj, Kommunikation

Utvecklare

Lime Technologies

Språk

Svenska, danska, finska, norska, holländska, tyska & engelska