Branschkunskapen avgjorde

ESEM hanterar dagligen en stor mängd kundkontakter i form av kundärenden och försäljningsärenden. Bolaget bildades 2013-2014 med syftet att driva och utveckla Eskilstuna Energi och Miljös (EEM) och SEVAB Strängnäs Energis (SEVAB) verksamheter och anläggningar. Det fanns då ett behov av att jobba mer systematiserat för att öka effektiviteten i handläggningen och för att fortsätta bygga stöd för olika verksamhetsrutiner.

“Vi valde Lime eftersom de uppfyllde vår kravlista, särskilt vad gäller ärendehantering och affärshantering. Men framförallt så såg vi, i våra diskussioner med branschkollegor, att Lime hade väldigt god branschkunskap.“

Micael Lindqvist, verksamhetsutvecklare, ESEM

Vill du veta mer om ESEMs lösning?

Resultat - summering

  • Ökad effektivitet: Medarbetarna slipper sitta och mejla runt till olika avdelningar eller specialister och kan istället samla det i samma ärendeflöde.
  • Mer lättillgänglig statistik: Medarbetare, chefer och ledningsgrupp kommer numera enkelt åt statistiken de behöver.
  • Fler användare: Efter bytet till Lime CRM har fler avdelningar och medarbetare hos ESEM börjat arbeta med CRM, jämfört med tidigare.

Vill du uppnå samma resultat som ESEM?

Boka en demo

Om Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

För mer inspiration

Ett koncerngemensamt CRM-system ger Tekniska Verkens 600 medarbetare stenkoll på alla kunder

Så tar du kontroll över kundprocessen med hjälp av digital ärendehantering